Anna Joëlle Schönrock winnaar 45e FMDT Solistenconcours

Anna Joëlle Schönrock winnaar 45e FMDT Solistenconcours

Cornettiste Anna Joëlle Schönrock van De Bazuin Oenkerk heeft het jaarlijks solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel gewonnen.

Zaterdag werd in dorpshuis “It Geahûs” in Garyp voor de 44e keer het solistenconcours georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel. De beoordeling vond plaats op basis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles. Dit betekent dat de indeling in divisies plaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend op basis van het zogeheten 100-puntensysteem.
Van alle verenigingen bij de federatie aangesloten verenigingen waren vertegenwoordigd. Het betreft Legato Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar, Looft den Heer Garyp en Speelt Wel Suwâld.
De jury van vorig jaar had een oproep gedaan dat ook senioren en ensembles mee ‘moeten’ doen. Een aantal deelnemers hebben hier gehoor aangegeven. De 38 deelnemende solisten, duetten, kwartetten en kwintetten werden door de heer Jappie Kuipers gejureerd.
Bert Liefers begeleidde nagenoeg alle deelnemers op de piano.

Winnaar in de jeugddivisie werd Jisse Kuipers met 87 punten.
Winnaar in de 5e divisie werd het kwartet Jantine de Vries, Maaike Bosma, Aaltje Bosma en Sjoukje Zijlstra met 85 punten.
Winnaar in de 4e divisie werd het kwartet Sippy Bosma, Maaike Kingma, Wapkje van der Veer en Geertje de Jong met 88 punten.
Winnaar in de 3e divisie werd Niek de Jong met 88 punten.
Winnaar in de 2e divisie werd Roas Kuipers met 89 punten.
Winnaar in de 1e divisie werd Anna Joëlle Schönrock met 90 punten.
Winnaar van de slagwerk divisie werd Willem van der Heide met 80 punten.
Daar Anna Joëlle Schönrock de meeste punten over het gehele solistenconcours kreeg, is zij de dagwinnaar. De Bureua Benedictus wisselbokaal werd uit handen federatiebestuurslid Paulus Koops uitgereikt aan Anna Joëlle.
Alle zeven divisie winnaars mogen op 18 mei 2018 de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank & Slach fan Fryslân, het provinciale solistenconcours van de OMF in De Lawei te Drachten. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich aanmelden voor deelname aan De Klank & Slach fan Fryslân.
Het 46e FMDT solistenconcours is op zaterdag 25 januari 2020.

 

 

Gepubliceerd: 27 JAN 2019 - 20:37