Ap Reugebrink benoemd tot erelid van MBGF

Ap Reugebrink benoemd tot erelid van MBGF

Ap Reugebrink is tijdens de algemene ledenvergadering van de Muziekbond Gelderland Flevoland benoemd tot erelid van de bond

Reugebrink heeft zich jarenlang ingezet als bestuurslid van de voormalige KNFM afdeling Gelderland-Flevoland en de huidige MBGF.

Met name de opleidingen en examens waren zijn specialismen. Voorzitter Chris Timmer roemde hem om zijn tomeloze inzet voor het goed laten verlopen van de examens. Ab Reugebrink was de grote animator van het digitaal afnemen van de theorie-examens. Hij zorgde er voor dat de MBGF als eerste bond de theorieexamens digitaal afnam.
Inmiddels is dat landelijk het geval. Daarvoor was hij dag en nacht bereikbaar. Hij probeerde altijd “zijn kandidaten” tevreden te stellen hetgeen hem meestal ook lukte.

Helaas moet Reugebrink om gezondheidsredenen zijn taak als bestuurslid en examen-coördinator opgeven.
Onder luid applaus van de aanwezigen overhandigde Chris Timmer de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde en de zilveren KNMO-legpenning. Daarnaast mocht het nieuwe erelid een enveloppe met inhoud ontvangen, terwijl zijn partner een boeket bloemen ontving.

Ab Reugebrink bedankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en deelde nogmaals mee dat hij “met pijn in zijn hart” afscheid nam.

Foto en tekst: Aanlevering MBGF

Gepubliceerd: 12 OKT 2022 - 10:26