Apollo met opgefrist plaatje klaar voor nog eens 125 jaar

Apollo met opgefrist plaatje klaar voor nog eens 125 jaar

Dwingeloo en Zuidlaren hadden al een muziekkorps. Daar kon De Wijk niet bij achterblijven. De kroning van koningin Wilhelmina gaf het laatste zetje. Met een startkapitaal van 600 gulden en vijftien leden brachten vier dorpelingen in 1898 koninklijke muziekvereniging Apollo uit De Wijk op de been.

Vijf jaar later leek het al einde oefening voor Apollo. Althans, dat ontdekte geschiedschrijver Jan Tijink in de Meppeler Courant. De vereniging wilde een concert geven op zondagavond. Maar de burgmeester stak daar een stokje voor. Hij vond dat dat moest gebeuren op een doordeweekse. Dat zagen de muzikanten niet zitten. Door de week moest er gewerkt worden en was er geen tijd om muziek te maken. Ruim een maand later meldde de krant dat de gelederen weer gesloten waren en de muzikanten alsnog bereid waren om op een werkdag een concert te geven.

Moeizaam
De eerste concoursdeelnames verliepen op z’n zachtst gezegd moeizaam. Tot twee keer toe werd een derde prijs behaald in de derde afdeling. Lager kon niet. Gaandeweg zat er verbetering in. Tot drie keer toe wist het harmonieorkest te promoveren naar de toenmalige vaandelafdeling, de huidige eerste divisie. Gezellig was het in ieder geval op de repetities. Hoewel de discipline groot was, ging tijdens het muziek maken regelmatig de jeneverfles rond. Terwijl de oudere leden aan een piepklein glaasje nipte, werd de jeugd getrakteerd op een reep chocolade.

Veelzijdig
Apollo ging verschillende keren door een diep dal. Er waren periodes waarin de bestuurs- en dirigentenwisselingen elkaar in een rap tempo opvolgde. Maar na regen komt zonneschijn. Het 125-jarig bestaan wordt gevierd met zo’n 100 leden, verdeeld over een harmonieorkest, slagwerkensemble, jeugdorkest, leerlingenorkest en blokfluitgroep. “De Koninklijke Muziekvereniging Apollo is al 125 jaar een veelzijdige vereniging die een dynamisch en bloeiend bestaan leidt”, vertelt voorzitter Lambert Vos. “De vereniging neemt een centrale plaats binnen en buiten de samenleving van de Wijk in. Lokale activiteiten worden door ons muzikaal opgeluisterd. De vereniging is ver buiten de gemeentegrenzen bekend om haar optredens en haar muzikale kwaliteiten. Apollo heeft leden uit het eigen dorp, maar trekt ook muzikanten uit de regio aan.”

Aantrekkingskracht
De aantrekkingskracht van buitenaf komt mede door de uitdagende projecten die regelmatig de lokale pers halen. Zoals concerten met bekende artiesten waaronder de Rabo Regio Concerten in Steenwijk en Music Greets Movie’s-concerten in de Wijk, Deventer en Oldenzaal. Hoogtepunten uit de geschiedenis zijn ook het optreden in de Amsterdamse Arena aan de vooravond van het huwelijk van toentertijd Prins Willem-Alexander en Máxima in 2002. Ruim 10 jaar zag heel Nederlands op de televisie hoe Apollo de provincie Drenthe vertegenwoordigde bij de opening van het verbouwde Rijksmuseum in Amsterdam door koningin Beatrix. Ook de diverse concertreizen staan nog bij veel leden op het netvlies.

Voedingslijn
De vereniging heeft in het gebouw van de bredeschool IKC in De Wijk de beschikking over eigen ruimten voor ontspanning, bibliotheek, vergaderzalen en instrumentenberging. Als repetitieruimte voor de geledingen van de verenging wordt gebruik gemaakt van de sportzaal in de brede school. “Door de aanwezigheid in dit IKC-gebouw is de voedingslijn van nieuwe jonge leden geborgd. Doordat we in het schoolgebouw zitten en daar duidelijk ook onze logo’s hebben hangen, wordt de potentiële aanwas al vroeg op onze vereniging geattendeerd. Verder verzorgen we zelf de blokfluitlessen en hebben we ook gezamenlijk met de school bijvoorbeeld een project zoals Peter en de Wolf uitgevoerd.”

Toekomstvisie
Lambert vertelt dat in allerlei werkgroepen momenteel hard gewerkt wordt om de toekomstvisie voor de komende decennia weer te herdefiniëren. “Daarbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van de verschillende onderdelen qua leeftijd, niveau en ambitie. Ook wil de vereniging zich profileren met uitdagende muziek waarin de klankkleur van het orkest en de muzikaliteit van de leden tot zijn recht komt. Nu het regionale kunstencentrum onlangs is weggevallen, probeert Apollo nog meer een coördinerende en verbindende rol tussen opleiding(ers), leerlingen en de vereniging te bewerkstelligen. We realiseren ons dat de vereniging onderdeel uitmaakt van een dynamische omgeving en waar een opgefrist plaatje voor bij wijze van spreken de komende 125 jaar van de tekentafel moet gaan rollen.”

Firework
Het 125-jarig jubileum wordt 11 juni om 14.00 uur gevierd met een concert. Onder leiding van de dirigent en componist Jan Van der Roost wordt het programma Firework (naar het gelijknamige werk van Van der Roost) gespeeld in de Brandweerkazerne de Wijk-Koekange. Op 7 oktober is er een reünie van leden- en oud-leden. Op 25 november verzorgt het slagwerkensemble een jubileumconcert. Het jubileumjaar eindigt op 16 december met het jubileum winterconcert.

Foto
De koninklijke muziekvereniging Apollo uit De Wijk viert het 125-jarig bestaan met een concert onder leiding van Jan Van der Roost.

 

 

 

 

Gepubliceerd: 07 JUN 2023 - 11:29
Laatste update: 08 JUN 2023 - 12:17