BBM biedt leden hulp met gratis trainingen

BBM biedt leden hulp met gratis trainingen

De Brabantse Bond van Muziekvereniging start komend najaar in het kader van het ondersteuningsprogramma BOOST de trainingen Bloeiende Vereniging en Samen Slim Deelnemers Werven.

Hulp bij het toekomstbestendig maken van de vereniging en tips en tricks bij het opzetten van wervingscampagnes. Vraag muziekverenigingen waar ze graag mee geholpen willen worden en deze thema’s komen gegarandeerd als topics uit de bus. De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) maakt er werk van. Komend najaar houdt de bond twee trainingen die inmiddels hun waarde al volop bewezen hebben. Beide cursussen worden nagenoeg gratis aangeboden.

Toekomst
De driedaagse cursus Bloeiende Vereniging kijkt actief naar de toekomst en anticipeert op de mogelijkheden. Bloeiende Vereniging speelt in de op de behoeftes van de leden. En Bloeiende Vereniging doet het samen: bestuur, dirigent én leden. Met name dat laatste element verdient speciale aandacht. Kom doe bij voorkeur met twee of meer mensen vanuit je vereniging mee aan deze cursus.

Energie
Bloeiende Vereniging brengt je nieuwe energie! BBM trekt voor deze cursus samen op met KNMO. Met dank aan de landelijke herstelsteun kan deze serie workshops gratis aangeboden worden. Bloeiende Vereniging gaat over vooruitkijken. waar willen we als vereniging naartoe? Natuurlijk moet het eerstvolgende concert ook georganiseerd worden, maar juist dit vooruitkijken is essentieel. Het vergt namelijk een antwoord op een mogelijk nog belangrijkere vraag: wie of wat zijn we nu als vereniging? Deze vraag is cruciaal in bijna alle trainingen die er bestaan rondom besturen, zowel in de amateursector als in de professionele sector. Voor ledenwerving, fondswerving, branding, marketing, enzovoorts is het belangrijk om te weten wat de identiteit van je club is. In deze cursus maak je daar een laagdrempelig begin mee. Je krijgt tools om je eigen vereniging te analyseren en om samen met je leden een toekomstplan te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het vereniging Canvas-model. Bloeiende Vereniging is een driedaagse cursus die op 16 september, 30 september en 28 oktober (telkens van 10.00 tot 15.00 uur) gegeven wordt in Tiliander in Oisterwijk. Cursusleider is communicatiecoach Marleen van Engelen. Deelname (inclusief lunch) is met dank aan KNMO gratis.

Ledenwerving
De tweede training is Samen Slim Deelnemers Werven. Bedoeld om verenigingen te ondersteunen met frisse, direct uitvoerbare ideeën voor ledenwerving en ledenbehoud. Deze cursus is ontwikkeld door het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), naar succesvolle voorbeelden in de sportsector. BBM trekt voor deze cursus samen op met KBZON. In juni zijn er twee introductieworkshops georganiseerd en in het najaar van 2023 start de complete cursus. Deze bestaat uit drie online bijeenkomsten van circa anderhalf uur, een live-bijeenkomst op een centrale locatie, plus huiswerkopdrachten via e-learning. Aan de hand van een handig stappenplan doorloop je een traject met de thema’s omgeving, persona, behoeften en aanbod. Het resultaat is een concreet plan van aanpak met activiteiten en tijdslijnen, waarin de volgende aspecten zijn opgenomen:
• welk aanbod ontwikkelen
• waar kenbaar maken, reclame
• opgenomen activiteiten plannen en uitvoeren
• continuïteit in ondersteuning nieuwe deelnemers
• bemensing (werkgroepen?)
• budget / fondsenwerving

Het complete traject vraagt een tijdsinvestering van circa 20 uur. Het is aan te bevelen om per vereniging met 2 of 3 personen deel te nemen, om de nieuwe kennis breder te delen binnen je club. Deelname aan de cursus is gratis voor BBM en KBZON-leden. Je betaalt alleen de kosten voor toegang tot het online lesmateriaal: 25 euro per vereniging.
De data zijn: 14 september, 20.00-21.00 uur (korte online startbijeenkomst); 12 oktober, 20.00 uur (online); 23 november (online) 20 januari, 10.30 uur (live) of 18 januari (online); 15 februari (online). De sessies worden geleid door Nico de Voogt (voorzitter van koor Chordanova uit Oosterhout) en Mat Teuwen (bestuurslid van koor Con Amore uit Baexem). Beiden hebben bij LKCA de training tot cursusleider Samen slim deelnemers werven doorlopen.

Aanmelden voor de training Bloeiende Vereniging: klik HIER.

Aanmeldingen voor de training Samen Slim Deelnemers Werven: klik HIER.

Foto: Kees Staps

Gepubliceerd: 19 JUL 2023 - 09:41