Boek over 135 jaar Amor Musae

Boek over 135 jaar Amor Musae

De harmonie Amor Musae Prinsenbeek bestaat in 2023 135 jaar. Dat jubileum wordt met verschillende activiteiten gevierd welke zich concentreren op zaterdag 8 juli.


Op 8 juli verschijnt het gedenkboek In Muziek Verbonden. Amor Musae jaren 1988 – 2023. over de recente geschiedenis van Amor Musae, geschreven door een team van 11 scribenten onder eindredactie van Leo Stevens. Door bijdragen van de Mastboom-Brosens Stichting en sponsors, vrienden en donateurs kan het fraaie, met méér dan 100 afbeeldingen geïllustreerde boekwerk, fullcolour gedrukt, voorzien van een harde kaft en 148 pagina’s binnenwerk, worden aangeboden voor slechts 15,00 euro

Het initiatief voor een gedenkboek over de recente geschiedenis van een harmonie is uniek in de regio. In het boek wordt echter niet voorbijgegaan aan problematieken waarmee ook
andere harmonieën in de regio kampen. Het boek wordt dus niet alleen een musthave voor de eigen kring van leden en vrienden van Amor Musae en voor mensen die zich interesseren
voor plaatselijke heemkunde en genealogie, doch ook voor leden en besturen van andere harmonieën en beleidsmakers bij gemeentelijke instellingen en instellingen voor
muziekonderwijs.

Geïnteresseerden in het gedenkboek kunnen zich voor een exemplaar inschrijven door een e-mail met naam en adresgegevens te zenden aan: info@amormusae.nl 

Gepubliceerd: 22 MEI 2023 - 12:33