Brabantse muziekorganisaties lopen subsidie mis

Brabantse muziekorganisaties lopen subsidie mis

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de aanvragen van diverse organisaties op het gebied van de amateurmuziek voor een meerjarige subsidie 2021-2024 afgewezen. De Brabantse Bond van Muziekverenigingen behoort nog net tot de 18 organisaties die de komende jaren een provinciale bijdrage tegemoet kunnen zien. De bond ontvangt 160.000 euro voor vier jaar. Dat blijkt uit de ‘Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant’.

Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling ingesteld. Aanvragers kunnen op basis van diverse criteria punten behalen. Vergelijkbaar met het matrixsysteem tijdens concoursen voor muziekverenigingen. Aan de hand van de behaalde totaalscore wordt een klassement opgemaakt. Tevens is er een subsidieplafond ingesteld van 2.457.000 euro. Vanaf de nummer 1 van het klassement worden de toegekende subsidiebedragen uitgekeerd totdat de pot op is. Zo komen 18 organisaties in aanmerking voor een meerjarige subsidie voor 2021-2024.

Een van de ‘slachtoffers’ van de nieuwe subsidieregeling van Noord-Brabant is de stichting Verrassende Ontmoetingen. Met een score van 57 punten valt de concertserie buiten de boot. De adviescommissie heeft vertrouwen in het vakmanschap binnen de stichting Verrassende Ontmoetingen, maar vindt de opzet niet vernieuwend en verrassend genoeg. Ook merkt de commissie op dat de activiteiten voornamelijk in Tilburg plaatsvinden. Verder is niet duidelijk waar de opgevoerde kosten voor de begeleiding van deelnemende verenigingen aan besteed zijn en blijkt uit de aanvraag niet hoe de stichting nieuw publiek denkt aan te boren.

Orkest Orventus ving met 53 punten eveneens bot. De beoordelingscommissie vindt twee projecten per jaar erg mager. Het ontbreekt bovendien aan vernieuwing. Stichting Orventus geeft aan te willen aansluiten bij maatschappelijke thema’s, maar uit de aanvraag blijkt niet hoe ze dat wil doen. De commissie merkt bovendien op dat er weinig deelnemers en publieke belangstelling is voor de activiteiten van Orventus en dat de manier waarop het orkest nieuwe leden probeert te werven door andere verenigingen als een bedreiging wordt gezien.

Koninklijke Sophia’s Vereeniging Loon op Zand had een provinciale bijdrage gevraagd voor Symphonic Cinema, een vernieuwend project gericht op het aanboren van nieuw publiek voor symfonische blaasmuziek. De commissie vindt enerzijds dat er sprake is van een verrassende combinatie van film met livemuziek, maar vindt het initiatief toch vrij behoudend en traditioneel. Bovendien neigt de aanvraag volgens de commissie meer naar een projectsubsidie.   

Ook het verzoek van drumfanfare Amantius uit ’s Hertogenbosch voor een bijdrage voor de vorming van een orkest met mensen met een beperking is afgewezen. De commissie heeft waardering voor het initiatief, maar adviseert Amantius om te kijken naar soortgelijke initiatieven in de omgeving of om hiervoor deskundig advies in te winnen.

De Brabantse Bond van Muziekvereniging kwam met de schrik vrij. De bond behoort met 63 punten maar net bij de 18 organisaties die onder het subsidieplafond vallen. De adviescommissie acht de BBM als provinciale belangenbehartiger en kenniscentrum in Brabant a onmisbaar. De artistieke visie daarentegen vindt de commissie vrij mager.  

In totaal werden 37 aanvragen ingediend. Andere organisatie die buiten de boot vielen zijn onder andere stichting Spanjaardsgat Breda, Euregio Jeugdorkest Tilburg en Stichting Prinses Christinaconcours.

Op de foto: Orkest Orventus vangt bot bij de provincie.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 19 NOV 2020 - 17:14
Laatste update: 26 NOV 2020 - 11:32