Buma komt KNMO-verenigingen tegemoet

Buma komt KNMO-verenigingen tegemoet

Muziekverenigingen worden hard geraakt door de coronacrisis. Inkomsten vallen weg terwijl de kosten wel doorlopen. Buma/Stemra heeft daarom besloten muziekverenigingen die aangesloten zijn bij (bonden van) de KNMO een vrijstelling te verlenen voor de periode dat zij niet kunnen repeteren en concerteren.

Muziekverenigingen die lid zijn van (bonden van) de KNMO dragen normaal gesproken hun Buma-gelden af via de KNMO en profiteren daardoor van een gemeenschappelijke korting. De vrijstelling die wordt toegekend als gevolg van de coronacrisis zal op een nader te bepalen wijze worden verrekend. Op dit moment is immers nog niet duidelijk hoe lang de coronamaatregelen nog van kracht blijven en hoe de tegemoetkoming er exact uit zal zien. Op het moment dat dit duidelijk is wordt dat met de muziekbonden en verenigingen gedeeld.

Als verenigingen moeite hebben om aan hun KNMO-verplichtingen te voldoen, dan kunnen zijn contact opnemen met de KNMO via corona@knmo.nl

Meer informatie over de korting op de afdracht aan Buma/Stemra is te vinden op de website: www.bumastemra.nl. De onder het bericht ‘Coronavirus: informatie voor muziekgebruikers’ vermelde informatie voor winkels, instellingen en bedrijven geldt ook voor muziekverenigingen die hun Buma-premies afdragen via de KNMO.
Ook voor de rechthebbende makers zoals componisten en uitgevers hebben de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen grote gevolgen. Voor deze leden van Buma is eveneens een regeling getroffen. Meer hierover op de website www.bumastemra.nl onder het bericht ‘Coronavirus: informatie voor leden’.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

 

Gepubliceerd: 09 APR 2020 - 17:08