Buma/Stemra opent tweede Investeringsfonds Muziek

Buma/Stemra opent tweede Investeringsfonds Muziek

Nederlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek kunnen vanaf maandag 26 juli 2021 opnieuw een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek. Het fonds is een initiatief van Buma/Stemra met medewerking van het Ministerie van OCW en is bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe muziek en/of nieuwe exploitatie van bestaande muziek. In het najaar van 2020 was het ook al mogelijk om een aanvraag te doen, er zijn toen 663 werkbijdragen toegekend.

Kort na het begin van de Coronacrisis is door Buma/Stemra € 2.750.000 gereserveerd om muziekprofessionals te ondersteunen met het begin mei 2020 gelanceerde Noodfonds Muziek. Het Ministerie van OCW heeft kort daarna, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, € 5.000.000 vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan kwam toen € 2.475.000 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek.

Voor deze tweede ronde is € 2.337.500 beschikbaar. Dit bedrag wordt door Buma/Stemra in de vorm van werkbijdragen verdeeld onder Nederlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek.

Met dit bedrag kan het fonds opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van het creatieve proces en de totstandkoming van nieuwe culturele producties.

Bernard Kobes, voorzichter Raad van Bestuur Buma/Stemra:
“Van de eerste ronde van het Investeringsfonds Muziek is ontzettend goed gebruik gemaakt. Het fonds was zelfs kort na de opening overvraagd. Dat geeft aan hoe hoog de nood was en dat is hij nog steeds. We zijn dan ook heel dankbaar dat de minister opnieuw bijdraagt. Er zijn prachtige dingen ontstaan uit de eerste ronde van het Investeringsfonds Muziek. We kijken uit naar de volgende creaties en initiatieven.”

Meer informatie over het Investeringsfonds Muziek 2 is te vinden via www.investeringsfondsmuziek2.nl  Vanaf 26 juli 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 23 JUN 2021 - 10:10
Laatste update: 23 JUN 2021 - 10:14