BvOI start nieuwe opleidingen voor SMP-staf

BvOI start nieuwe opleidingen voor SMP-staf

De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) start in september volledig nieuwe opgezette opleidingen tot dirigent of instructeur voor show- en marskorpsen. Ook de al bestaande opleiding tot HafaBra-(assistent-)dirigent gaat in het najaar weer van start.

Klankwijzer besteedde in het magazine van maart aandacht aan het oplopend tekort aan adequate professionals in de show- mars- en percussiewereld (SMP). De constatering was ook dat het steeds lastiger is om een goede dirigent of instructeur te vinden die niet alleen de adequate muzikale professionaliteit bezit, maar tevens goed thuis is in de wereld van mars- en showorkesten in al hun variaties van bezettingen en speelstijlen. De kring van potentiele kandidaten lijkt gering en is aan het slinken. Er is behoefte aan nieuw jong talent, maar waar vinden die een adequate (vak)opleiding?

In september start een nieuwe opleiding voor mensen die zich willen ontwikkelen als dirigent of instructeur voor show- en marskorpsen. De BvOI (Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs) is initiatiefnemer om hier via nieuwe wegen invulling aan te geven. Op het KNMO Congres 2019 is bij een aantal korpsen en professionals getoetst of er behoefte is en waar een dergelijke opleiding aan zou moeten voldoen.

Opleidingstraject
De BvOI start daarom een driejarig opleidingstraject. Elk cursusjaar bestaat uit tien ‘werkzaterdagen’ met daarnaast de nodige thuisstudie, opdrachten, praktijkstages en werkbezoeken. Naast de algemeen theoretische vakken - en uiteraard directie en didaktiek - is er ruimte voor de specifieke context van show- en marsorkesten. Diverse bezettingen, speelstijlen, repertoire, marching and manouvring, instrumenteren, showprogramma’s: een breed palet komt aan de orde. De basis van muziektheoretische vakken wordt gegeven in ‘verplichte modules’ en een deel ook in ‘keuzemodules’, waarbij een cursist kan werken aan een portfolio voor drie afstudeervarianten: A: ongestemd slagwerk, B: dirigent blazers, C: gestemd slagwerk/mallets.

Studieprofiel
Doelgroep voor deze opleiding is de (zeer) gevorderde muzikant (minimaal C-niveau) , instrumentele professionals zonder directie- of SMP-ervaring of mensen die in de praktijk ervaringen hebben opgedaan (denk bijvoorbeeld aan DCI), maar vakmatige ondergrond missen. Voor je aan de opleiding begint is er een toelatingstoets en motivatiegesprek en wordt gekeken naar jouw gewenste studieprofiel. (Datum Intake: 28 augustus tussen 11.00 – 16.00 uur).

Toets
Elk jaar wordt een aantal vakken afgesloten met een toets en aan het eind is er uiteraard een praktijkexamen. Je krijgt les van een aantal ‘hoofddocenten’ maar er zal ook gebruik worden gemaakt van gastdocenten die hun sporen in de SMP-wereld ruimschoots hebben verdiend. De opleiding wordt gecertificeerd.
• De kosten zijn 1700 euro per jaar.
• De cursuslocatie voor de werkdagen is Fontys ConservatoriumTilburg.

Wellicht zijn er ook korpsen die een dergelijk opleidingsplek wensen voor hun (jonge) hulpinstructeurs die geen ambities hebben voor een conservatoriumstudie, maar zich wel kunnen en willen ontwikkelen tot staflid.

Extra masterclasses en workshops
Naast de reguliere opleiding bereidt de BvOI, in samenwerking met partijen als de doelgroep SMP van de KNMO, CGN of conservatoria, ook extra workshops voor die toegankelijk zijn voor een breder publiek. De cursisten van boven beschreven opleiding kunnen deelnemen aan workshops en extra modules die ‘studiepunten’ kunnen opleveren in hun portfolio. Maar ook dirigenten, instructeurs en andere stafleden kunnen deelnemen aan deze ad hoc georganiseerde activiteiten. Bijvoorbeeld in de vorm van een masterclass, een workshop, lezing, en serie bijeenkomsten of trainingen rond show-ontwerp, choreografie, bijzondere speelstijlen, bezettingen en dergelijke. Verdere info hierover volgt.

Nieuwe lichting basisdirigent Hafabra
Naast de nieuwe opleiding voor de SMP-sector en de voorbereiding van een serie workshops en masterclasses start in september ook een nieuwe jaargang van de al lopende opleiding tot HafaBra- (assistent-)dirigent.

Informatie
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met cursuscoördinator Inge Joldersma via educatie@bvodi.nl of tel.: 06 - 53 42 60 26.

Foto: FV Media Producties 

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 07 JUN 2021 - 14:17
Laatste update: 08 JUN 2021 - 12:02