CGN: kraamkamer van innovatie en stimulans voor kwaliteit

CGN: kraamkamer van innovatie en stimulans voor kwaliteit

Color Guard Nederland (CGN) is al lang geen belangenorganisatie meer alleen voor dansgroepen. Ook voor (show)korpsen en groepen met blazers en slagwerkers is CGN een podium voor dans, muziek en show. Voorzitter Paul Doop legt uit wat deze jongste doelgroep van de KNMO allemaal te bieden heeft.

Het CGN-circuit is voor velen van u wellicht nieuw maar dit circuit verbindt al meer dan 40 jaar jongeren door dans en muziek en heeft vanaf het begin gestaan voor innovatie en kwaliteit.

Wereldtop
Door de manier van werken en opzet kunnen de Nederlandse teams inmiddels goed meedraaien in de top van de wereld. Dit hadden we nooit kunnen bedenken toen we ruim 40 jaar geleden startten. De basis is dat CGN er is voor en door de groepen. We hebben vele momenten door het jaar heen dat er contact is tussen het CGN-bestuur, de juryleden en de groepen. Dit gebeurt op en tijdens wedstrijden maar ook tijdens workshops, trainingen en inhoudelijke sessies voor bestuurders, instructeurs en leden. We zijn gegroeid naar een circuit voor de zogenaamde ‘Indoor Performing Arts’.

Verbeteren
CGN organiseert een aantal wedstrijden in de periode januari tot en met eind maart van ieder jaar. Hoewel het een competitie is, is het jurysysteem van CGN helemaal gebaseerd op het leren en verbeteren. De scores zijn dan ook vaak anders dan in het reguliere concourscircuit. Als je tussen de 60-70 punten scoort in een CGN-competitie dan doe je het eigenlijk al helemaal niet zo gek. Het panel van juryleden geeft feedback aan alle groepen tijdens hun optreden. Die feedback is enkele minuten na het optreden al beschikbaar voor het instructieteam. Ze kunnen dat beluisteren gewoon via een app op hun telefoon of tablet. Aan het eind van de wedstrijd krijgen alle instructieteams de mogelijkheid om met de juryleden in gesprek te gaan om vragen te stellen ten aanzien van de feedback. Dit is allemaal bedoeld om ervan te leren en met elkaar een constructieve dialoog aan te gaan. Je mag dus ook jouw mening geven aan het jurylid. Doordat de deelnemende groepen in een relatieve korte tijd aan meerdere wedstrijden meedoen zie je ook dat de groepen de feedback verwerken en daarmee hun programma’s en uitvoering zichtbaar en merkbaar verbeteren. De groepen komen voornamelijk uit Nederland maar ieder jaar zien we ook een groeiend aantal groepen vanuit Duitsland, België, Frankrijk, Zweden, Groot- Brittannië en Italië die aan de reguliere evenementen deelnemen en zo af en toe doen er groepen mee uit de USA, het Midden-Oosten en Azië. Inmiddels is 15% van de groepen gedurende het seizoen afkomstig uit het buitenland.

Laagdrempelig
De wedstrijden zijn heel laagdrempelig voor alle deelnemers. Voor ieder niveau is er een klasse om aan deel te nemen en iedere groep krijgt applaus omdat veel bezoekers zelf uit de wereld van dans, muziek of show komt. Meer dan de helft van de deelnemende groepen zijn jeugdgroepen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Aan een wedstrijd nemen tussen de 25 en 70 groepen deel. Er zijn geen solistische optredens.

Educatieve sessies
CGN organiseert door het jaar heen vele clinics en workshops. Deze worden gegeven door de beste nationale en internationale docenten in het werkveld. Mensen die bewezen hebben dat hun manier van werken echt resultaten oplevert. CGN investeert ieder jaar veel tijd en geld in het organiseren van educatieve sessies. Een mooi voorbeeld hiervan is dat er voor de slagwerkgroepen en showbands op bepaalde wedstrijden de mogelijkheid bestaat om na het optreden te gaan werken met de juryleden aan hun product waardoor ook de leden direct in contact komen met de (inter)nationale juryleden. Dit wordt zeer hoog gewaardeerd door de deelnemende groepen want de juryleden leggen uit wat ze nu precies met een bepaalde feedback bedoelen en brengen het gelijk in de praktijk. Dit wordt volledig in samenspraak met het instructieteam gedaan. Het is hun tijd en zij mogen bepalen wat het juryteam met de groep doet. Het is ook niet verplicht.

Theater
In alle wedstrijdonderdelen proberen groepen op gebied van creativiteit en artisticiteit een stap verder te komen. Je ziet zeer veel aspecten terugkomen vanuit de theater- en (moderne)danswereld. Doordat de programma’s relatief kort zijn (afhankelijk per klasse tussen de 4 en 8 minuten) krijgt het publiek een prachtig en zeer gevarieerd programma voorgeschoteld. Van jazz tot en met klassiek, van pop tot en met house, van lichte thema’s tot zwaardere actuele thema’s. Het wordt daarmee theater in een sporthal.

Toetsen
De meeste groepen zijn ook actief buiten op taptoes of andere evenementen. Het CGN-circuit wordt door deze groepen vaak gebruikt om bepaalde onderdelen van het nieuwe programma uit te proberen of innovatieve ideeën te toetsen bij jury en publiek. Er wordt geëxperimenteerd met geluidseffecten, lichteffecten, elektronica en ook creatieve en artistieke aspecten. Hierdoor is het gelukt om deze Nederlandse indooractiviteit op wereldniveau te krijgen. Wereldwijd staat het indoorcircuit dan ook bekend als de kraamkamer van innovatie binnen de wereld van show, muziek en dans.

Podium
CGN wordt herkend en erkend als professioneel podium voor deelnemers aan de indoor performing arts die zich willen ontwikkelen op het gebied van techniek en creativiteit. Dit gebeurt door de internationale CGN dans- en muziekcompetitie en door het delen van kennis en ervaring. Het circuit bestaat uit drie onderdelen: Color Guard, Percussie (Indoor Percussion Circuit) en Blazers/showband (Indoor Winds Circuit). CGN is ooit begonnen onder de naam Color Guard Nederland maar sinds een aantal jaren gebruiken we alleen nog de letters CGN omdat we inmiddels zoveel meer aanbieden dan alleen Color Guard. Ook in de coronatijd was CGN actief met een onlinecompetitie en onlineworkshops. In 2021 zagen we maar liefst 275 optredens in de CGN Onlinecompetitie.

Circuit
CGN vandaag is het grootste circuit in Europa op het gebied van de Indoor Performing Arts. Groepen uit heel Nederland maar ook uit Europa en zelfs de wereld hebben hun weg naar CGN gevonden. Door de jaren heen hebben groepen uit 16 landen aan de CGN competitie meegedaan en dat is best uniek te noemen voor een Nederlands circuit.

Lijkt het je interessant om eens kennis te maken met CGN. Kijk dan voor meer informatie op: https://www.cgnunited.nl/nl/ 

Tekst: Paul Doop
Foto’s: FV Media Producties

Gepubliceerd: 04 OKT 2022 - 18:59