Column: Dubieus subsidiebeleid in Almere

Column: Dubieus subsidiebeleid in Almere

Tal van landelijke belangenorganisaties, waaronder de KNMO, riepen onlangs de wethouders cultuur van alle gemeenten in Nederland op om de lokale culturele infrastructuur - zeker in deze moeilijke tijd - te blijven ondersteunen. Helaas is deze noodkreet kennelijk niet tot de burelen van alle gemeenten doorgedrongen. 

Neem nu Almere. Deze gemeente heeft de subsidieverzoeken van Muziekvereniging Hubertus en Brassband Almere afgewezen. Beide verenigingen ontvingen de afgelopen jaren een gemeentelijke bijdrage van 10.000 euro. Die valt nu als gevolg van de invoering van een nieuw subsidiestelsel weg.

De gemeente maakt in het nieuwe subsidiebeleid onderscheid tussen cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Onder talentontwikkeling wordt verstaan activiteiten die erop gericht zijn om Almeerse jongeren specifiek toe te leiden naar het kunstvakonderwijs. Dit soort initiatieven komen in het kader van het nieuwe Cultuurplan in aanmerking voor een structurele bijdrage 2021-2024.

Alle andere activiteiten waarbij Almeerders zich bekwamen in de kunst- of muziekbeoefening schaart de gemeente onder de noemer cultuurparticipatie. De categorie waar volgens de ambtenaren van Almere ook muziekvereniging Hubertus en Brassband Almere behoren. Zij kunnen voor een bijdrage aankloppen bij het Cultuurfonds, maar deze club verstrekt alleen projectsubsidies. Dat schiet niet echt op als je - zoals Hubertus - het geld juist wil besteden aan de ontwikkeling van jonge muzikanten in het jeugd- en opleidingsorkest. Daar heb je een vakbekwame dirigent voor nodig die wekelijks met de jeugd aan de slag gaat en niet iemand die eens af en toe een workshop of masterclass komt geven. En dus valt Hubertus buiten de boot.
Maar als de muziekvereniging het geld wil steken in de opleiding van jonge muzikanten, waarom komt ze dan niet in aanmerking voor de regeling voor talentontwikkeling, zou je zeggen? Fasten your seatbelts, want nu komt het. In de afwijzing naar muziekvereniging Hubertus schrijft de gemeente onder meer het volgende: “Hoewel wij zien dat deelnemers een hoog niveau halen, zijn deze activiteiten toch niet te zien als toeleiding naar het kunstvakonderwijs.”

Zit u weer op uw stoel? Dat Johan Cruijff als klein kereltje in de Akkerstraat in Betondorp zijn eerste balletje probeerde hoog te houden om vervolgens uit te groeien tot een van de grootste voetballers aller tijden, daar kunnen de ambtenaren van Almere zich wellicht iets bij voorstellen. Maar dat Jörgen van Rijen, Bart Claessens, Arno Piters, Nico Schippers en al die honderden blazers en slagwerkers uit de internationale professionele muziekwereld als kind ooit in een achterafzaaltje van de lokale harmonie, fanfare of brassband onder leiding van een enthousiaste dirigent zonder te haperen Altijd is Kortjakje ziek probeerden te spelen, daar kunnen ze zich in de polder kennelijk geen voorstelling van maken.

Wat de beweegreden van de gemeente Almere nog raadselachtiger maakt is dat het Almeers Jeugd Symfonie Orkest wel een meerjarige subsidie krijgt. En nog niet zo zuinig ook. Het AJSO mag de komende vier jaar zo’n 360.000 euro opstrijken. Het is ze gegund, maar de onderbouwing is erg dubieus. Hoe kun je nu van achter een bureau bepalen dat het één wel te zien is als toeleiding naar het kunstvakonderwijs en het ander niet? Als je dus bij een amateursymfonieorkest speelt dichten ambtenaren van Almere je wel een eventuele professionele carrière toe, maar als je lid bent van een amateurblaasorkest zal het je toch nooit lukken ooit boven het muzikale maaiveld uit te komen. Dat riekt op z’n minst naar artistieke discriminatie.

Almere is zeker niet de enige gemeente die dit onderscheid maakt. De KNMO reikt ieder jaar aan bijzondere creatieve en artistieke initiatieven de KNMO Award uit. Is het een idee om voortaan ook ieder jaar een loden KNMO Award uit te reiken aan organisaties of instellingen die de plank volledig misslaan? U mag raden wie we nomineren voor 2021.

Frank Vergoossen
Redactie KNMO Klankwijzer

Foto: Freepik.com

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 15 APR 2021 - 16:22