Doelgroepen krijgen subsidie voor professionalisering

Doelgroepen krijgen subsidie voor professionalisering

De KNMO wil als overkoepelend landelijk orgaan haar doelgroepen ondersteunen om hun vorm van immaterieel erfgoed verder te ontwikkelen, toekomstbestendiger te maken en door te geven aan volgende generaties. Er is veel geld nodig waarmee de doelgroepen zich helemaal kunnen inzetten om hun werkveld te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit is direct zichtbaar, want kijk hoe de werkvelden zich ontwikkelen op artistiek, creatief en kwalitatief gebied. Om de doelgroepen te professionaliseren, wil de KNMO behalve veel vrijwilligers ook de nodige financiële middelen ter beschikking kunnen stellen.

Er is een traject gestart om subsidies voor de doelgroepen te verwerven. Iedere doelgroep heeft een eigen analyse gemaakt welke activiteiten op het gebied van professionalisering nodig zijn om het werkveld verder te helpen. Daarnaast hebben ze ook een analyse gemaakt welke activiteiten/projecten bijdragen aan het ontwikkelen en doorgeven van erfgoed. De KNMO heeft deze plannen samengebracht en geaggregeerd in een overkoepelend plan. Dit plan telde op tot een bedrag van 120.000 euro. De doelgroepen konden vanuit hun eigen jaarbegrotingen en met bijdrage van de deelnemers ruim 60% zelf financieren. Er bleef zo’n 50.000 euro over waarvoor echt extra financiering nodig was. Deze projectplannen zijn in 2020 ingediend en zowel het VSB Fonds als het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben positief gereageerd en samen in totaal een bijdrage geleverd van 50.000 euro. Het VSB Fonds heeft een subsidie toegekend voor het jaar 2021 en het FCP voor de jaren 2021-2023.

Net toen de toezeggingen werden ontvangen, kwamen er door corona beperkingen. Met toestemming van beide fondsen werd een aantal geplande activiteiten, met name op gebied van educatie, doorgeschoven naar 2022. Een aantal geplande investeringen, bijvoorbeeld in ICT, kon wel doorgaan.

Show, Mars en Percussie
De doelgroep Show, Mars en Percussie heeft zich ingespannen om na corona meer op educatie in te zetten. Denk aan onderlinge kennisuitwisseling maar ook op het inzetten van specialisten op verschillende gebieden binnen SMP. Door toewijzing van de subsidies kan de doelgroep SMP in 2022 en 2023 nog meer op educatie inzetten. Met name het VSB Fonds heeft hiervoor een bijdrage gedaan.

NBTA en Majorette & Twirl
Bij NBTA en Majorette & Twirl is vooral gefocust op educatie om talentontwikkeling te stimuleren, en op coaching en opleiding. Hiervoor zijn projecten gedefinieerd die zonder extra financiële ondersteuning niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Uiteindelijk willen de doelgroepen ontwikkeling betaalbaar houden voor hun deelnemers. Men gaat ook onderzoek (laten) doen naar de beeldvorming van de sector om van hieruit een plan te kunnen maken om activiteiten te laten groeien. Door subsidie is het mogelijk deze noodzakelijke investering te doen en dit zal de komende jaren merkbaar worden.

CGN
De doelgroep CGN heeft op educatie maar ook op professionalisering ingezet. Enerzijds is er ingezet op een digitaal platform waarmee online sessies gehouden konden worden waar groepen hun programma’s konden laten zien aan specialisten uit de hele wereld (Europa en de USA) om daarop feedback te krijgen. Deze vorm van educatie is net voor corona ontwikkeld maar moest over meerdere jaren gespreid worden. Door de subsidie is het mogelijk om het plan binnen twee jaar uit te rollen. De start was in 2021. Daarnaast heeft CGN ingezet op een moderne website en intranetsite, waardoor groepen volledig digitaal met CGN kunnen communiceren als het gaat om administratie en inschrijvingen. Het oude systeem was bijna 15 jaar oud en inmiddels aan vernieuwing toe. Tenslotte heeft CGN haar digitale jurysysteem volledig vernieuwd met software en hardware. Al in 2014 stapte CGN over op volledig papierloos jureren en ook dit systeem was toe aan vernieuwing. Door de subsidie is dit mogelijk gemaakt.

De KNMO is blij met de ondersteuning van het VSB Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie omdat hiermee het belang van het werk van de doelgroepen wordt erkend en herkend. Dat is waar het geld naar toe moet gaan.

Gepubliceerd: 19 APR 2022 - 12:50
Laatste update: 19 APR 2022 - 18:20