Een eeuw muziek maken in Diepenveen

Een eeuw muziek maken in Diepenveen

KNMO Klankwijzer zet jubilerende verenigingen in het zonnetje met een feestelijk portret in de digitale uitgave. Viert jouw vereniging een officieel jubileum (deelbaar door 25), geef dit dan tijdig door via redactie@klankwijzer.nl. Deze service is gratis voor alle bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen. In deze aflevering een portret van de 100-jarige muziekvereniging Sempre Crescendo uit Diepenveen.

Het kiezen van de naam van de vereniging heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Aanvankelijk kozen de 29 aanwezige leden tijdens de oprichtingsvergadering voor D.I.N.D.U.A. (Door Inspanning Nuttig, Door Uitvoering Aangenaam). Maar daar kwam zoveel commentaar op dat de naam twee weken later gewijzigd werd in Sempre Crescendo. Onder die naam was al eerder een muziekvereniging in Diepenveen actief geweest.

Hoe is het om al zo lang muziek te maken in een dorp als Diepenveen? We spraken met voorzitter Karin van Berkel over de geschiedenis, de activiteiten en de toekomstvisie van de vereniging.

Welke plaats neemt de vereniging binnen de lokale samenleving in?
Karin: “Diepenveen heeft nog een “dorps” karakter. Sempre Crescendo maakt hier al 100 jaar deel van uit en dat kenmerkt de verwevenheid met het dorp. Muziekvereniging Sempre Crescendo is onderdeel van de dorpscultuur in Diepenveen. Er wordt een bijdrage geleverd aan diverse activiteiten binnen het dorp en de gemeente Deventer. Enkele voorbeelden hiervan zijn de aubade op Koningsdag, de muzikale begeleiding tijdens de Dodenherdenking en de intocht van Sinterklaas. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan belangrijke tradities. Speciaal voor de oudere bewoners in Diepenveen wordt jaarlijks een concert gegeven in Woonzorgcentrum Sparrenheuvel.”

Hoe ziet de vereniging er nu uit?
“Op dit moment bestaat Muziekvereniging Sempre Crescendo uit vier onderdelen: leerlingen, startorkest Blazersklas 2.0, jeugdorkest Jong Sempre, slagwerkgroep en orkest. In totaal hebben we zo'n 50 leden, die elke week repeteren onder leiding van professionele dirigenten en docenten. We spelen muziek in verschillende stijlen, zoals film- en musicalmuziek, lichte (pop)muziek, sfeervolle kerstmuziek in de kerstperiode, soms ook een licht klassiek nummer. Voor ieder wat wils en zo blijven de repetities afwisselend.”

Hoe werven jullie nieuwe leden?
“We doen regelmatig acties, zoals flyeren in de buurt of oproepen via lokale en social media en onze website. Daarnaast geven we muziekworkshops voor de groepen 3 t/m 8 op basisscholen in de buurt. In het bijzonder doen we jaarlijks een blazersklasproject voor de leerlingen van groep 6 van OBS Slingerbos. Gedurende zes weken leren ze een instrument te bespelen en samen muziek te maken. Het project wordt afgesloten met een feestelijk concert in samenwerking met jeugdorkest Jong Sempre. Vervolgens kunnen kinderen gedurende acht weken muzieklessen volgen bij de vereniging en samenspelen in startorkest Blazersklas 2.0. Wie enthousiast blijft, is vanzelfsprekend van harte welkom om lid te worden. De schoolprojecten hebben geleid tot een flinke toename van het aantal leerlingen. We vinden het belangrijk om jeugd (en volwassenen) in contact te brengen met zelf muziek maken. De vereniging heeft een groot aantal instrumenten in bezit. Leerlingen en leden kunnen, indien beschikbaar, een instrument in bruikleen krijgen. Dit maakt dat niet direct een duur instrument aangeschaft hoeft te worden.”

Heeft de vereniging een toekomstvisie uitgestippeld?
“Voor de toekomst is het belangrijk om de ontwikkelingen in de samenleving en de wereld van de amateurmuziek te volgen, flexibiliteit te tonen en met de tijd mee te gaan. Hier is in ons honderdjarig bestaan steeds naar gestreefd en dat maakt ook dat je als vereniging kunt blijven bestaan. Nauw contact met zowel leden als omgeving is essentieel, evenals het belang van investeren in muziekeducatie voor jongeren en volwassenen. Uiteraard is er ook aandacht voor de huidige afdelingen en de doorontwikkeling daarvan. Verder zijn we een groot voorstander van samenwerking met bijvoorbeeld collega-orkesten en koren om gezamenlijke projecten en activiteiten te ontplooien.”

Hoe vieren jullie het eeuwfeest?
“We vieren ons jubileum met diverse festiviteiten gedurende het jaar. Op zondag 11 juni organiseren we een muziekfestival in Diepenveen waar verschillende orkesten en koren uit Diepenveen, Deventer en omgeving aan mee zullen werken, zowel binnen in het Kulturhus Diepenveen als buiten in de muziekkoepel, die speciaal voor deze gelegenheid geplaatst wordt. Het publiek kan afwisselend binnen en buiten naar optredens luisteren, waarbij de hele middag een gevarieerd muziekprogramma gepresenteerd wordt. Dit evenement is voor iedereen en vrij toegankelijk. In het najaar zal er een muziekmiddag plaatsvinden voor jeugd, met onder andere workshops en gelegenheid om kennis te maken met blaas- en slagwerkinstrumenten. Op 18 november zal het jubileumconcert plaatsvinden in het Kulturhus in Diepenveen. Hieraan zal medewerking verleend worden door musicalzangeres en actrice Maaike Widdershoven en een professioneel combo. We hopen dat veel mensen komen genieten van onze muziek en ons jubileum met ons mee willen vieren.”


Tekst: Onze redactie
Foto: Aanlevering Sempre Crescendo

Gepubliceerd: 07 JUN 2023 - 11:23