Een fictief kijkje in de dorpsfanfare (slot): het bestuurslid

Een fictief kijkje in de dorpsfanfare (slot): het bestuurslid

Ruben Gielis speelt euphonium bij fanfare St. Lambertus in Lith (Noord-Brabant). Rond het 100-jarig bestaan van de fanfare schreef hij een fictief verhaal in veertien delen waarin hij telkens vanuit een andere invalshoek de sociale, culturele en geestelijke aspecten van het met elkaar muziek maken op de voorgrond plaatst.

In de 14e en laatste aflevering volg je de repetitie vanuit de bril van het bestuurslid.

Kijk op pagina 21 in de digitale uitgave van KNMO Klankwijzer. KLIK HIER.

Gepubliceerd: 15 MAA 2022 - 20:00