Eerste MusicKids Concert in Elsloo

Eerste MusicKids Concert in Elsloo

Basisschool KC Aelse en Fanfare de Maasgalm Elsloo presenteren het eerste MusicKids Concert in Elsloo.

Dit concert is de afsluiting van een project waarin 71 leerlingen van KC Aelse een muziekinstrument hebben leren spelen. Tijdens deze feestelijke afsluiting laten de leerlingen in samenwerking met de fanfare aan hun familie en vrienden horen wat ze hebben geleerd.
Het MusicKids Concert vindt plaats op donderdag 30 juni om 19.30 uur in het Maaslandcentrum in Elsloo en wordt gepresenteerd door Bas Opgenoorth.

MusicKids project Elsloo
De afgelopen drie maanden hebben Fanfare De Maasgalm, basisschool KC Aelse en Stichting InUitvoering samengewerkt aan het project MusicKids. Hierbij kregen alle 71 leerlingen van groep 6 van KC Aelse de gelegenheid om, tijdens schooltijd én onder leiding van een professioneel team, een muziekinstrument te leren spelen. De eerste lessen waren introductielessen over het orkest, de dirigent, de verschillende soorten muziekinstrumenten en de beginselen van muziektheorie. Na deze lessen konden de kinderen voor de instrumentale lessen kiezen uit een bugel, een trompet of slagwerk. De stukken die zij hebben ingestuurd worden in samenwerking met fanfare De Maasgalm ten gehore gebracht tijdens het MusicKids Concert.

Orkestklas
‘Fanfare de Maasgalm hoopt dat de leerlingen de smaak te pakken hebben en dat dit optreden een eerste stap is in hun muzikale loopbaan.’ aldus Barbara Mehlkop, voorzitter van de fanfare uit Elsloo.
‘Zo’n volgende stap zou bijvoorbeeld de orkestklas kunnen zijn. Geïnteresseerden voor de Orkestklas kunnen zich aansluitend aan het concert al opgeven.’
In de Orkestklas gaan de jeugdige deelnemers in blazers- en slagwerkgroepjes aan de slag op een instrument naar keuze. Deze lessen vinden op schooldagen in de (na)middag plaats. De muzieklessen worden gegeven door vakkundige leraren van Stichting InUitvoering.

Muziek op scholen
De scholen in de gemeente Stein worden begeleid door Stichting InUitvoering in het vak muziek. Dit betekent dat Stichting InUitvoering o.a. een vakleerkracht muziek inzet in alle groepen op alle scholen. Daarnaast wordt een expliciete verbinding gemaakt met lokale verenigingen zoals Fanfare De Maasgalm en wordt er gestreefd naar doorstroming van leerlingen naar muzieklessen bij de muziekvereniging.

Intentieovereenkomst
Door middel van muziekonderwijs in het onderwijs maken leerlingen niet alleen al op jonge leeftijd kennis met het beoefenen van muziek, maar leren zij ook welke invloed muziek heeft op onze cultuur en op ons dagelijks leven. Bovendien draagt het uitdrukken van gevoelens en emoties door middel van muziek bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.
Gemeente Stein ziet muziekonderwijs dan ook als een belangrijk onderdeel van het Primair Onderwijs en voor- en buitenschoolse opvang. Daarnaast hecht Gemeente Stein ook belang aan haar muziekverenigingen waar muziek, cultuur en tradities samenkomen. Plekken waar kinderen kunnen leren een instrument te beoefenen en samen met elkaar muziek te maken.

Gemeente Stein wil graag de verbinding tussen de basisscholen en muziekverenigingen in de gemeente blijvend versterken. Om deze intentie te bekrachtigen én om dit structureel mogelijk te maken, tekenden de gemeente Stein, de muziekverenigingen en basisscholen binnen de gemeente dinsdag 21 juni een intentieovereenkomst.

Gepubliceerd: 27 JUN 2022 - 19:48