Eeuweling Oranje stelt sociale binding voorop

Eeuweling Oranje stelt sociale binding voorop

KNMO Klankwijzer zet jubilerende verenigingen in het zonnetje met een feestelijk portret in de digitale uitgave. Viert jouw vereniging een officieel jubileum (deelbaar door 25), geef dit dan tijdig door via redactie@klankwijzer.nl. Deze service is gratis voor alle bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen. In deze aflevering een portret van de 100-jarige christelijke muziekvereniging Oranje uit Assen.

Schitterend die jaarverslagen uit de oude doos. Je komt er vaak de meest opmerkelijke berichten tegen. Zo ook bij Oranje uit Assen. In de kroniek van 1923 (een jaar na de oprichting) lezen we de volgende cryptische omschrijving: “de leden weten geen weg met de cijfers van inkomsten en uitgaaf. Nadrukkelijk wees men erop dat men op de jaarvergadering een duidelijk verslag verwacht.” Kennelijk had het bestuur er een zooitje van gemaakt. Want even verder op komen we tegen dat nog in het eerste jaar van het bestaan zowel de voorzitter als de penningmeester opstapten.
In bestuurlijk opzicht maakte de vereniging kennelijk een stroeve start, in muzikaal opzicht ging het Oranje kennelijk voor de wind. Al in het tweede bestaansjaar werd het gezelschap uitgenodigd om in Amsterdam de huldiging van koningin Wilhelmina op te luisteren. Dat zo’n eervol optreden geen garantie biedt voor drukbezochte concerten, blijkt een jaar later. Over een uitvoering in Ons Huis in Assen vermeldt de verslaglegger: “de zaal was propvol met lege stoelen.” Een paar jaar later was het omgekeerde het geval. Toen kon een concert pas drie kwartier later dan gepland beginnen omdat er te weinig stoelen aanwezig waren. Er waren 100 kaarten meer verkocht dan er plaatsen beschikbaar waren. Nog een opmerkelijk historisch feitje: in 1932 werd de contributie verlaagd van 30 naar 20 cent per week. Het bedrag van 30 cent werkte belemmerend bij het aantrekken van nieuwe leden. Gelukkig kwam de gemeente flink over de brug. In 1937 kent Assen de vereniging een subsidie toe van 33,33 gulden. Voor dat bedrag moet de fanfare wel twee keer per jaar opdraven voor een openbaar concert.

Stabiel
Zo golft het verenigingsleven bij Oranje een eeuw lang op en neer. Stijgende en dalende ledentallen wisselen elkaar af, net als succesvolle en tegenvallende concoursdeelnames, financiële pieken en dalen en bestuurlijke hoogte- en dieptepunten. De fanfare komt uit in de tweede divisie. Regelmatig laat het orkest zijn muzikale peil toetsen op concoursen. Bij de laatste twee deelnames kwam daarbij telkens een eerste prijs met promotie uit de bus. Van het recht om een plekje hoger te klimmen op de muzikale ladder maakte de vereniging echter geen gebruik. “Oranje is een stabiel tweede divisieorkest”, zegt secretaris Aukelien van den Poll. “Dit willen wij in de komende jaren zo houden. Er zijn leden die een hoger niveau van musiceren aan kunnen maar er zijn ook leden die soms al moeite hebben met het huidige niveau van musiceren. De tweede divisie lijkt uitdagend genoeg te zijn voor de gemiddelde muzikant bij Oranje.”

Jeugdopleiding
Oranje heeft een levendige jeugdopleiding met eigen docenten. Tien jaar geleden is hier mee gestart toen de muziekscholen ‘oude stijl’ weg werden gesubsidieerd. Van den Poll: “We hebben een beginnersorkest, de Orange Kids Band, voor kinderen die ongeveer drie maanden les hebben gehad. Voor meer gevorderden vanaf diploma A is de Orange Youth Band. Wie het B-diploma heeft behaald, kan normaliter doorstromen naar het A-orkest.” Ieder jaar worden door de jeugdcommissie activiteiten georganiseerd om de jeugd enthousiast te houden voor de vereniging. Ook gaan leden van de jeugdcommissie naar plaatselijke scholen om daar kinderen te enthousiasmeren voor de fanfaremuziek. “Ondanks het feit dat het opleiden van de jeugd binnen de begroting een negatieve post is, blijven we een eigen jeugdopleiding van essentieel belang vinden. Ook voor mensen die psychisch belast zijn of een vorm van autisme hebben is Oranje een vereniging waar ze muziek mogen maken.”

Binding
Oranje neemt een prominente plaats in binnen de gemeente Assen. Gemiddeld wordt er zo’n tien keer per jaar acte de présence gegeven op festiviteiten en herdenkingen binnen de gemeentegrenzen. “Na ons jubileumjaar gaan we weer verder werken aan een toekomstvisie. Bij Oranje vinden we het niet alleen belangrijk om muziek te maken, maar vinden we ook de sociale binding onderling van groot belang.”
Belangrijkste activiteit in het jubileumjaar is het jubileumconcert op 19 november in de Bonte Wever in Assen. Daar wordt door zowel de jeugdorkesten als het A-orkest tijdens repetitieweekenden naar toegewerkt. Verder organiseert Oranje in juni 2023 het Drents Fanfare Festival.

Informatie: www.oranjeassen.nl. 

Op de foto: De 100-jarige muziekvereniging Oranje uit Assen steekt veel energie in de jeugdopleiding.

Tekst: Onze redactie
Foto: Aanlevering Oranje

Gepubliceerd: 07 JUN 2022 - 15:49