Fonds van Cultuurparticipatie houdt vast aan 800.000 euro subsidie voor WMC

Fonds van Cultuurparticipatie houdt vast aan 800.000 euro subsidie voor WMC

Het Wereld Muziek Concours in Kerkrade krijgt in het kader van de meerjarige subsidies Talent & Festivals 2021-2024 ook voor de komende vier jaar een subsidie van 800.000 euro. Het WMC had een miljoen euro gevraagd. Het Fonds voor Cultuurparticipatie adviseert echter om het huidige subsidiebedrag van acht ton te handhaven. Dat blijkt uit de advieslijst die vandaag bekend is gemaakt.

Een van de nieuwkomers op de lijst is Cityproms in Leeuwarden. De organisatie van dit klassieke festival - waaraan ook regelmatig blaasorkesten uit de amateursector deelnemen - mag de komende jaren rekenen op 600.000 euro.

Het Prinses Christina Concours heeft met een stijging van 870.000 naar 1.020.000 euro de komende vier jaar 1,5 ton meer te besteden.

Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland - in 2019 ontstaan na een fusie van Jeugdorkest Nederland (JON) en Nationaal Jeugdorkest (NJO) - krijgt met 1,5 miljoen euro 500.000 euro minder dan het gevraagde bedrag.

Lang niet alle initiatieven die middelen vragen, worden gehonoreerd. Stichting Nederlandse Fluit Academie (Neflac) had 260.000 euro gevraagd, maar krijgt niets.

Met de meerjarige subsidie ondersteunt het Fonds instellingen op het gebied van Talentontwikkeling, Kunstfestivals en Erfgoedmanifestaties, gericht op cultuurmaken in de vrije tijd. In totaal kwamen er 54 aanvragen binnen, die samen een beroep deden op een bedrag van 29 miljoen euro. Uiteindelijk zijn 34 aanvragen gehonoreerd, waarvan 14 nieuwe aanvragers. Zij verdelen het beschikbare budget van 16,8 miljoen euro.

Het WMC zet volgens de commissie proactief in op verbindingen tussen amateurs en professionals en fungeert als facilitator en stimulator van ontwikkelingen in de blaasmuziekwereld. De commissie erkent deze verbindende rol en de wijze waarop de activiteiten voor amateurs verankerd zijn in de programmering. De commissie vindt het daarnaast positief dat WMC zijn ambitie voor meer innovatie en cross-overs ook daadwerkelijk vertaalt naar nieuwe programma’s, waarin ze aantoonbaar inspeelt op nieuwe trends. Naast wedstrijden, organiseert WMC experimenten, cursussen, workshops en masterclasses door gerenommeerde professionals, lezingen en educatieve projecten van de WMC Academy. De commissie waardeert het dat WMC zich hiermee ook direct richt op kennisdeling voor beoefenaren en professionals, maar wil de volgende keer wel meer inzicht hebben in hoe dit onderdeel zich verhoudt tot de overige onderdelen van het festival.

De commissie vindt het bijzonder dat WMC de deelnemers tijdens het festival laat verblijven op één locatie, de Village, om op een laagdrempelige en gastvrije manier inspiratie en uitwisseling te bevorderen binnen een interculturele ontmoetingsplaats. Ook ziet de commissie het WMC als een stabiele organisatie met een vast kernteam. De commissie vindt het zeer bijzonder dat het de instelling nog steeds lukt om een internationaal evenement van dergelijke omvang te organiseren en onderschrijft dat WMC een bijzondere speler en aanjager is in de wereld van de blaasmuziek. 

WMC is door ontwikkelingen in de blaasmuzieksector, zoals nieuwe stijlen en concertvormen, geprikkeld de scope van het festival uit te breiden. Vanaf 2019 organiseert ze in de tussenjaren het festival BLOW! by WMC, gericht op verjonging en vernieuwing in de sector. De commissie waardeert het dat WMC inzet op verjonging en vindt het goed onderbouwd waarom BLOW! bestaat. Desondanks merkt ze op dat BLOW! vanwege zijn korte bestaan onvoldoende voldoet aan de voorwaarden van deze regeling en daarmee niet voor subsidie in aanmerking komt binnen deze meerjarige regeling. Dat is ook de belangrijkste reden dat WMC niet de gevraagde verhoging ontvangt. De commissie ziet BLOW! by WMC vooralsnog niet als een waardevolle uitbreiding van de activiteiten.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/

Gepubliceerd: 01 SEP 2020 - 14:28