Fonds voor Cultuurparticipatie schrapt 1 miljoen subsidie voor WMC

Fonds voor Cultuurparticipatie schrapt 1 miljoen subsidie voor WMC

WMC Kerkrade raakt de belangrijkste geldverstrekker kwijt. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft besloten om aan de Kerkraadse muziekorganisatie geen subsidie meer te verstrekken. Het WMC had voor de jaren 2025-2028 een bijdrage van een miljoen euro gevraagd. De beoordelingscommissie heeft het bestuur van het Fonds geadviseerd om de aanvraag niet te honoreren. De afgelopen vier jaar kreeg het WMC 800.000 euro subsidie van het FCP.

Tekst en foto: Redactie Klankwijzer

Het oordeel over het WMC is keihard. De commissie concludeert dat de inhoudelijke kwaliteit zwak is. De maatschappelijke betekenis en toegankelijkheid zijn voldoende. Datzelfde geldt voor de bedrijfsvoering. Stichting WMC Kerkrade behaalt met de aanvraag 9 punten van de maximaal te behalen 21 punten. De commissie adviseert het bestuur van het Fonds daarom de aanvraag niet te honoreren.

Stappen
De commissie stelt dat WMC grote stappen heeft gezet om directie en organisatie te professionaliseren en toont in dit opzicht te hebben geleerd van het recente verleden. WMC wil haar team uitbreiden en de professionaliseringskoers inclusief risicobeheersing verder doorvoeren. Ook geeft de jaarrekening van 2023 een duidelijk verbeterd beeld en opzichte van 2022. Desalniettemin heeft WMC Kerkrade een negatief eigen vermogen. Naar verwachting zal dit, de groei van 2023 volgend, in 2024 slechts beperkt positief zijn. De commissie behoudt zorgen over de opgestelde begroting. Ze is kritisch over het opvoeren van een salarispost van 75.000 euro die niet duidelijk is uitgewerkt. Ze vindt het een gemiste kans dat de begroting zo weinig inzicht biedt, waardoor het onvoldoende vertrouwen geeft. De begroting legt sterk de nadruk op het festival in 2026, wat weergeeft dat deze aanvraag vooral daarom draait en in veel mindere mate om de activiteiten in de tussenliggende periode. Daarbij twijfelt de commissie of het aangevraagd bedrag van 1 miljoen euro in verhouding staat tot de activiteiten.

Kritisch
De commissie is kritisch op de matig geformuleerde ambities voor monitoring en evaluatie. Deze beperken zich tot interne overlegmomenten, de audit tot toegankelijkheid, het herbekijken van de plannen en het opstellen van strategische en operationele doelen. Voor een festival van dit formaat vindt de commissie dat beneden peil.

Reactie
Het WMC wil alvorens te reageren zich eerst intern beraden op de ontstane situatie. "We zijn uiteraard negatief verrast door dit besluit, en zullen eerst intern de analyse maken alvorens hierop te reageren", laat algemeen directeur Bart Van der Roost weten. "We zullen in de loop van het weekend hierover een uitgebreider communiqué uitsturen hoe we dit impact op de werking van de Stichting hierdoor zullen minimaliseren."

Gemeente
Ook de gemeente Kerkrade is overvallen door het bericht dat het FCP de subsidieaanvraag voor het WMC afwijst. In een brief aan de gemeenteraad zegt het college met spoed in overleg te gaan met het bestuur van het WMC omtrent de ontstane situatie. De consequenties en gevolgen van dit besluit zullen daarbij nadrukkelijk onderwerp van gesprek zijn.

Gepubliceerd: 04 JUL 2024 - 11:15
Laatste update: 04 JUL 2024 - 16:51