Franeker in de ban van 100 jaar Advendo

Franeker in de ban van 100 jaar Advendo

KNMO Klankwijzer zet jubilerende verenigingen in het zonnetje met een feestelijk portret in de digitale uitgave. Viert jouw vereniging een officieel jubileum (deelbaar door 25), geef dit dan tijdig door via redactie@klankwijzer.nl. Deze service is gratis voor alle bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen. In deze aflevering een portret van de 100-jarige CMV Advendo uit Franeker.

De eerste dirigent van Advendo was mr. Koet. Hij had een militaire opleiding genoten. Dat was tijdens de repetities ook wel te merken. Met zijn dirigeerstokje sloeg hij voortdurend fanatiek op zijn lessenaar. Maar dat een ijzeren discipline niet altijd garant staat voor succes, bleek toen Advendo een uitnodiging kreeg voor een muzikale optocht door het centrum van Franeker. Van tevoren werd ijverig geoefend om het marcheren onder de knie te krijgen. Met een militair als leermeester moet dat toch een koud kunstje zijn, zou je verwachten. Maar nee hoor, ondanks zijn militaire achtergrond slaagde mr. Koet er niet in om van Advendo een strak in het gelid marcherend geheel te maken. De muzikanten hadden er vooral moeite mee om de partij netjes te spelen en tegelijkertijd te marcheren. Het resultaat was zelfs zo belabberd dat de organisatie besloot om de uitnodiging voor deelname aan de optocht in te trekken.

Orgel
De christelijke muziekvereniging Advendo is in 1922 opgericht. In de jubileumkrant die ter gelegenheid van het eeuwfeest is uitgebracht vertelt Kees Sijbesma, zoon van medeoprichter Jan Sijbesma, wat de aanleiding was. “In die tijd was het gebruikelijk om twee keer per zondag naar de kerk te gaan. Mijn vader zat met zijn kameraden J. Gijsen, J. Zondervan en J. Wijkstra op catechisatie van de Nederlands Hervormde kerk. Veel mensen zaten in die tijd ook op een zangkoor. En als je als kind muziek wilde maken, kreeg je les op het orgel. Maar verder was er niks. Dus leek het de heren leuk om eens wat anders op te richten: een muziekvereniging, ook handig als begeleiding voor kerkdiensten. Het idee was dat je met een trompet, een bas en een paar klarinetten toch al een heel eind zou kunnen komen…”
Bij de oprichtingsvergadering waren 40 mensen aanwezig. Aan het eind van de vergadering gaven er zich al 30 op als lid. Met een startkapitaal van 1000 gulden ging de christelijke muziekvereniging Advendo van start. Een eeuw na de oprichting is Advendo uitgegroeid tot een levendige en gedreven vereniging, waar jong en oud onder leiding van dirigent Siemen Hoekstra naast elkaar spelen. Inmiddels telt de vereniging honderd leden. Ook heeft Advendo een getalenteerd jeugdorkest en een blazersklas van basisschoolkinderen. In de loop der jaren heeft het harmonieorkest aan vele concoursen deelgenomen en regelmatig met succes.

Lessen
Advendo werkt samen met Seewyn kunsteducatie in Franeker die de opleiding verzorgt voor diegenen die een blaasinstrument willen leren bespelen. Wanneer iemand al een blaasinstrument bespeelt en zich wil verbeteren kan die ook lessen volgen via Seewyn. Advendo biedt ook jaarlijks een muziekproject aan op de christelijke basisscholen in Franeker. De kinderen die na afloop van het project belangstelling hebben om een blaasinstrument te leren bespelen krijgen via Seewyn les. Naast de lessen op de muziekschool spelen de kinderen ook één keer per week met de hele groep samen in het repetitiegebouw van Advendo, genaamd de Driesprong. Deze orkestles is onder leiding van dirigent Siemen Hoekstra. “Het is fijn de ontwikkeling van deze kinderen te zien richting het A-orkest, en de manier waarop je een repetitie houdt, draagt daaraan bij”, legt Hoekstra in de jubileumkrant uit. “We willen dat de kinderen er een positief gevoel aan overhouden. Daarom hebben we een pauze geïntroduceerd die inmiddels voor de kinderen ‘heilig’ is. Dan krijgen ze een traktatie en iets te drinken. Dat is werkelijk prachtig om te zien.”

Compositie
Een speciale jubileumcommissie is in het leven geroepen om rond het 100-jarig bestaan een uitgebreid feestprogramma samen te stellen. “Ons jubileumjaar kenmerkt zich door activiteiten waarbij we nieuwe samenwerkingen aangaan”, merkt voorzitter Marjan de Beer-de Boer op. Zo waren er al optredens met een bigband en een samenwerking met jeugdtheaterschool Noorderwind. Op 18 juni verzorgt het orkest een Italiaans buitenconcert in de Hortustuin in Franeker waaraan de Franeker horeca meewerkt. Op 22 september is het Agrarische Dagen-concert op de Breedeplaats met diverse artiesten en twee dagen later een workshop met het Broken Brass Ensemble. Op 5 november is de première van een in opdracht van de jubilerende vereniging door de Britse componist Philip Sparke geschreven compositie over Franeker. Advendo hoopt dat dit werk door orkesten over de hele wereld gespeeld gaat worden. Het jubileumjaar wordt op 18 en 19 december afgesloten met een Fryske Krystjûn in de Martinikerk waarbij het orkest Friese troubadours begeleidt bij allerlei bekende kerstliederen in de Friese taal.

Informatie over Advendo vind je op: www.advendo-franeker.nl

Op de foto: De christelijke muziekvereniging Advendo uit Franeker viert het 100-jarig bestaan.

Tekst: Onze redactie - Foto: Guide Hibma

Gepubliceerd: 24 MEI 2022 - 10:31