Friesland pakt door met Van krimp naar groei

Friesland pakt door met Van krimp naar groei

Nu met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 het zaadje is geplant, wil Friesland de positieve energie vasthouden om de amateurmuziek een flinke boost te geven. De provincie Fryslân trok 100.000 euro uit om de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) te helpen bij het toekomstbestendig maken van de amateurmuzieksector.

Namens de OMF is cultureel ondernemer Jan-Willem van Kruyssen in de functie van aanjager aan de slag gegaan om het muzikale verenigingsleven in de provincie onder de loep te nemen. In KNMO Klankwijzer Magazine maakt hij de voorlopige balans op: “De Friese muziekwereld vertoont opvallende gelijkenis met het Friese terpenlandschap.”

Lees het hele interview in KNMO Klankwijzer Magazine dat vandaag bij alle verenigingen in de bus is gevallen. Vraag je secretaris, contactpersoon of pr-functionaris om het magazine tijdens de repetitie uit te delen.

Je kunt ook een persoonlijk abonnement nemen. De kosten zijn 17,44 euro per jaar (4 uitgaven). Opgave via redactie@klankwijzer.nl.

Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis KNMO Klankwijzer Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws uit de amateurmuziekwereld.

Gepubliceerd: 26 MAA 2019 - 19:35
Laatste update: 27 MAA 2019 - 09:26