Garde Jagers opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed

Garde Jagers opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed

Het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. Het initiatief hiertoe is genomen door stichting Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Jagers. 

Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld door beoefenaars of direct betrokkenen. Met de aanmelding erkennen ze dat zij deze cultuuruiting als immaterieel erfgoed zien.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op: www.immaterieelerfgoed.nl. 

Gepubliceerd: 16 JUN 2024 - 10:28