Hoppa, 108 muzikanten erbij!

Hoppa, 108 muzikanten erbij!

Quizvraag: wat hebben paddenstoelen en Nieuw Talent Orkesten gemeen? Antwoord: beide schieten deze herfst in groten getale uit de grond. Afgelopen weekeinde gingen alleen al in Limburg drie Nieuw Talent Orkesten van start. In één klap goed voor meer dan honderd nieuwe enthousiaste muzikanten.

Klankwijzer heeft er regelmatig over geschreven. Verenigingen richten hun ledenwerfacties voornamelijk op jeugd, maar zien daarmee een belangrijke doelgroep over het hoofd: volwassenen. Ouderen van tegenwoordig willen niet achter de geraniums zitten. Ze hoeven niet meer zo nodig de eerste prijs op het Wereld Muziek Concours te winnen, maar willen wel laagdrempelig uitgedaagd worden. Hebben over het algemeen tijd om te oefenen, zijn niet bang om fouten te maken en vinden het leuk om andere mensen te ontmoeten. En omdat ze er zelf bewust voor kiezen, zijn ze extra gemotiveerd. De ervaring dat een mens nooit te oud is om een instrument te leren bespelen, geeft ze ook nog eens voldoening.

Olievlek
Een jaar of zeven geleden startte Guus Pieksma in Friesland met projecten om volwassenen warm te maken voor muziek. Samen met Annewiep Bloem ontwikkelde hij een compleet concept met wervingsplan en lesmethode (orkestmap en video-instructies). Mede door artikelen in KNMO Klankwijzer heeft het format zich inmiddels als een olievlek over heel Nederland verspreid. Afgelopen weekeinde gingen in Limburg drie Nieuw Talent Orkest-projecten tegelijk van start. Alle drie maken gebruik van het Friese programma dat speciaal gericht is op volwassenen.

Vuurdoop
In Elsloo verwelkomde fanfare De Maasgalm zeventien nieuwe muzikanten. Op initiatief van fanfare Société St. Martin Fanfare de Stein beleefden eveneens zeventien muzikanten hun muzikale vuurdoop. “Het mooie van Nieuw Talent Orkest is dat iedereen mee kan doen”, zeggen de voorzitters Barbara Mehlkop (De Maasgalm Elsloo) en Falco Cremers (Société St. Martin). “De kracht is dat er geen drempel is. Je hoeft geen muzikale achtergrond te hebben of noten te kunnen lezen. Je mag fouten maken en zoveel vragen als je wilt. Dat je samen vanaf nul aan de slag gaat, vinden mensen heerlijk. Daarbij is het heel sociaal en staat het plezier voorop.”

Mooie kans
Roerdalen kreeg er in een keer zelfs 74 muzikanten bij. Zelfs een vrouw van 91 jaar die samen met haar dochters en schoonzoon de uitdaging aangaat. Meerdere Roerdalense verenigingen hebben zich samengepakt om een Nieuw Talent Orkest op te richten. “We kennen elkaar, werken vaker samen en zien dit als een mooie kans om mensen in de hele gemeente enthousiast te maken voor de muziek”, vertelt kartrekker Harry Wolters. “Uit alle deelnemende verenigingen zijn er iedere repetitie leden beschikbaar om de nieuwe muzikanten zoveel mogelijk te helpen. Als afsluiting van het project organiseren we een feestelijk concert in samenwerking met alle verenigingen. Dan kan iedereen komen luisteren.”

Voor de zomer ontdekten ook al bij het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo circa dertig volwassenen het bespelen van een muziekinstrument als nieuwe hobby. Guus Pieksma en Annewiep Bloem zijn voorlopig nog niet weg uit Limburg. Inmiddels hebben zich meerdere Limburgse muziekverenigingen bij de stichting Mear mei muzyk aangemeld om met een Nieuw Talent Orkest te beginnen.

Is een Nieuw Talent Orkest ook iets voor jouw vereniging? Kijk voor meer informatie op: https://mearmeimuzyk.nl.   

Foto: De gemeente Roerdalen kreeg er zomaar een uit de kluiten gewassen orkest bij.

Gepubliceerd: 09 OKT 2022 - 15:40
Laatste update: 11 OKT 2022 - 14:40