Humorvolle presentatie van 125 jaar Crescendo Noordwijk

Op zaterdagmiddag 23 april vond in de Muze een presentatie plaats over de 125-jarige geschiedenis van Harmoniekapel Crescendo Noordwijk. Het in groten getale aanwezige publiek genoot enorm van de wijze waarop Koen Marijt en Rein Kouwenhoven met veel humor hun verhaal deden.

De presentatie werd verlevendigd met oude foto’s en filmbeelden uit het archief van de muziekvereniging. Van de Rotaryclub Noordwijk had Crescendo een geweldige gift gekregen waardoor het mogelijk werd het archief toekomstbestendig te maken. Een stukje cultuurgoed dat veiliggesteld wordt.

Na de presentatie volgde de reünie. De zaal van de Muze hing vol met historische foto’s en in de zaal stonden etalagepoppen die aangekleed waren met oude uniformen. Veel oud-leden kwamen naar de reünie en oude herinneringen werden opgehaald. Vroeger marcheerde Crescendo op straat bij de Oranjefeesten, bij het bloemencorso of de intocht van Sinterklaas. Majorettes en een drumband liepen voorop en daarachter volgde de harmonie. Mooie tijden en leuke herinneringen. Jong en oud haalden oude verhalen op. Het was een geweldige middag voor de jubilerende muziekvereniging waar met veel genoegen aan teruggedacht wordt.

Foto:Trui van der Meulen

Gepubliceerd: 26 APR 2022 - 08:14