INCLUSIVITEIT: ''Speel in op wat zij leuk vinden'' 

INCLUSIVITEIT: ''Speel in op wat zij leuk vinden'' 

Klankwijzer portretteert mensen die zich inzetten voor een meer inclusieve sector amateurkunst. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft ze? In deze aflevering een gesprek met Roel Eijgermans, muzikaal leider van onder andere De Phoenix Unlimited uit Wateringen.

Wat doe je zoal in de muziekbusiness?
Ik geef les bij verenigingen, workshops op scholen, vaak ook binnen het Speciaal Onderwijs, (bodypercussie/djembé/cajon en begeleiding musicals). Ook drum ik in verschillende bands waar we veel artiesten, waaronder Sophia Kruithof, Maddy Moreah en Mitch Julius, begeleiden (o.a. soul, jazz). Daarnaast doe ik plaatopnames en invalwerk bij coverbands.

Wat zijn je hobby’s naast muziek?
Golf, plaatjes draaien, cabaret in theater, toprope klimmen.

Wanneer is de Phoenix met De Phoenix Unlimited begonnen?
Na een half jaar voorbereiding is de groep gestart in maart 2022

Hoeveel leden telt de groep inmiddels?
De groep telt nu 12 leden en groeit gestaag. Het plan om een tweede groep te starten voor als we boven de 15 leden komen, is er al. We voorzien duidelijk in een behoefte en het is echt keileuk!

Zou je kunnen zeggen dat het plaats bieden aan mensen met een beperking de maatschappelijke relevantie van de muziekvereniging binnen een lokale gemeenschap versterkt
Daar weet ik eerlijk gezegd te weinig vanaf, maar bij een optreden op bijvoorbeeld een braderie is er heel veel waardering van het publiek. De Phoenix Unlimited heeft een grote groep zeer betrokken vrijwilligers. Wel zou de gemeentepolitiek meer geïnformeerd en betrokken kunnen worden, ook daar is inclusie een belangrijk thema.

Hoe ervaren de leden van het G-orkest de repetities/optredens?
Heel leuk! Enthousiast, blij. Optreden wordt vooraf soms wel als heel spannend ervaren, maar nadien zijn de muzikanten heel enthousiast. Er ontstaat ook een situatie dat leden van De Phoenix Unlimited individueel les krijgen naast de groepsles. We horen vaak dat ze echt toeleven naar de woensdagavond om te trommelen.

Hoe ervaren de leden van de overige afdelingen binnen de vereniging de aanwezigheid van een G-orkest?
Heel goed! Ze denken mee in de mogelijkheden om samen concerten in te vullen en genieten van de ontwikkeling. “Ze zijn echt vooruitgegaan, ze zijn iedere keer weer wat beter”, reageren ze vaak. Bestuurlijk veel draagvlak en betrokkenheid. Het leunt wel op een aantal betrokken mensen, maar dat is bij andere dingen niet anders.

Wat zijn jouw drijfveren om met een G-groep te werken?
Ik wil graag van betekenis zijn voor mensen die het minder hebben. Het helpen van klasgenootjes in een rolstoel, bijvoorbeeld met jas aantrekken of naar de wc te gaan, deed ik al op de basisschool. Ze horen erbij en worden te vaak over het hoofd gezien. Ook heb ik als klein jongetje geleerd om te gaan met familieleden die autisme en Asperger hebben.

Hoe kijk jij aan tegen het nationaal programma Music Unlimited?
Ik vind het fantastisch dat het programma bestaat en wat er allemaal wordt gedaan.

Heb je tips voor verenigingen en collega professionals die hiermee willen beginnen? 
Ga het gewoon doen! Het hoeft allemaal niet zo ‘schools’. Gebruik de kennis die je hebt geleerd zonder het als enige route te zien. Speel in op wat zij leuk vinden en maak leerdoelen ondergeschikt aan plezier. De ervaring die ik opdoe bij De Phoenix Unlimited neem ik ook mee in de lessen in de vrije tijd. Vanuit plezier volgt de ontwikkeling wel. In de vrijetijdlessen ben ik wel iets strenger, maar eigen inbreng wordt altijd gehonoreerd en van daaruit wordt kennis bijgebracht. Ik houd van een goede mix van auditieve en visuele vaardigheden. Onder het motto: ‘wat je niet hoort, kun je ook niet spelen’. Daarnaast gebruik ik veel ritmes die we bij De Phoenix Unlimited toepassen, ook bij workshops in de scholen. Het heeft echt geholpen bij een scala aan liedjes/ritmes.

 

PASPOORT
Naam: Roel Eijgermans.

Geboortedatum: 29 mei 1994.

Geboorteplaats: Wateringen.

Woonplaats: Den Haag.

Instrument: klassiek slagwerk/drums.

Muziekopleidingen: middelbare school met vooropleiding conservatorium (klassiek slagwerk) in Den Haag, MBO (drums) in Amsterdam en BMA of Music Arts aan de Rock Academy in Tilburg.

Eerste vereniging of groep: De Phoenix Wateringen.

Dirigent bij: Slagwerkgroep Westland, De Phoenix Unlimited Wateringen.

Op de foto: De Phoenix Unlimited uit Wateringen krijgt bij buitenoptredens altijd veel waardering van het publiek.

Gepubliceerd: 12 JUN 2024 - 10:44
Laatste update: 17 JUN 2024 - 12:12