Jeugd van Glanerbrug steelt de show in Enschede

Jeugd van Glanerbrug steelt de show in Enschede

Eindelijk! Er klinkt weer concoursmuziek. Na een concoursloos tijdperk van tweeëneenhalf jaar als gevolg van de coronapandemie pakten diverse regionale bonden de afgelopen weken de draad weer op. Grote vraag was natuurlijk of het virus ook de muzikale kwaliteit van de amateurorkesten heeft aangetast. Samen met enkele juryleden houdt KNMO Klankwijzer de verrichtingen van de deelnemers tegen het licht. In deze aflevering een terugblik op het concours van de Overijsselse Muziekbond (OBM) op 12 november in Enschede. 

Ook in Muziekcentrum Enschede klonk voor het eerst sinds drie jaar weer concoursmuziek. Negen orkesten hadden ingeschreven voor het concertconcours van de Overijsselse Muziekbond (OBM). “Ik kijk met een positief gevoel op deze dag terug”, zegt Jan de Haan, die met Durk Lautenbach, Hennie Ramaekers en Frans Aert Burggraef het juryteam vormde. “Al was het alleen maar om het feit dat er ondanks de teleurstellende opkomst weer bondsconcoursen worden georganiseerd.”
De Haan zat ook in Hoofddorp in de jury. Op beide plaatsen was volgens hem sprake van een redelijk muzikaal niveau. “Daarbij moet worden aangetekend dat die twee concoursen wel voornamelijk bezocht werden door derde en vierde divisie orkesten.” Net als zijn collega’s merkt ook De Haan op dat de muzikale kwaliteit niet geleden heeft onder de coronacrisis. “Ik heb dat in ieder geval niet kunnen waarnemen. De orkesten die ik in de nabespreking ontmoette, hebben naar eigen zeggen geen noemenswaardige nadelige gevolgen ondervonden van de Covidperiode. Eén van de deelnemers, Da Capo uit Leeuwarden, verwelkomde sinds 1 januari zelfs elf nieuwe leden. We moeten ons hierbij wel realiseren dat je orkesten die wel een gevoelige tik hebben gekregen nu (nog) niet op een concours tegen zult komen.”

Enthousiasme
Pluspunt is volgens De Haan dat er weer concoursen worden georganiseerd en dat er met groot enthousiasme wordt gemusiceerd. “Tijdens de nabespreking die ik met de orkesten had, kwam ook naar voren hoe blij men was dat het weer als vanouds aanvoelt. Een minpunt is de geringe publieke belangstelling. Regelmatig zaten er meer mensen op het podium dan in de zaal. Ook de belangstelling van de orkesten voor elkaar is ver te zoeken. Men doet z’n “ding” op het podium en komt pas bij de uitslag weer terug in de zaal.”

Rode draad
Zoals aangegeven betraden vooral verenigingen uit de lagere divisies de afgelopen weken de concourspodia. In de uitvoeringen van deze orkesten valt volgens het Friese jurylid een rode draad te bespeuren. “Het valt op dat ik bij vrijwel elk orkest in het juryrapport dezelfde opmerkingen heb geschreven. Ik heb het dan over de problematische klankverhouding en zuiverheid maar ook over een te eenzijdige articulatie en een te weinig expressieve interpretatie van de langzame delen. Hopelijk zijn dat tips waarmee orkesten hun voordeel kunnen doen.”
Absoluut hoogtepunt in Enschede was het optreden van het jeugd- en opleidingsorkest van Wilhelmina uit Glanerbrug. De Haan: “Dit 45 leden tellende harmonieorkest musiceerde in de vierde divisie op geweldig hoog niveau en kan met gemak promoveren. Het schijnt ook het beleid te zijn bij deze vereniging om het niveauverschil met het A-orkest zo klein mogelijk te houden. Op die manier kan er voortdurend, zonder al te grote problemen doorstroming plaatsvinden.”

Uitslagen
INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Vleuten HOV-B, geplaatst in 3e divisie.
VIERDE DIVISIE: brassband: Ere Zij God Damwoude, 82 pnt, 1e prijs; Euregio Brassband, 80,92 pnt, 1e prijs; fanfare: St. Gregorius Varsselder-Veldhunten, 81,25 pnt, 1e prijs; Soli Deo Gloria Ane, 82,83 pnt, 1e prijs: harmonie: Jeugd- en opleidingsorkest Wilhelmina Glanerbrug, 90,75 pnt, 1e prijs met promotie en onderscheiding.
DERDE DIVISIE: fanfare: Concordia Wjelsryp, 85,75, pnt, 1e prijs + promotie; harmonie: Da Capo Leeuwarden, 83,25, pnt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Crescendo Zuid Beijerland, 85,33 pnt, 1e prijs.

Op de foto: Jeugd- en opleidingsorkest Wilhelmina Glanerbrug.

Tekst: Frank Vergoossen - Foto: Harold Snippert

Gepubliceerd: 16 NOV 2022 - 13:53
Laatste update: 16 NOV 2022 - 14:09