Jubilarissen en koninklijke onderscheiding bij SBO Gaanderen

Jubilarissen en koninklijke onderscheiding bij SBO Gaanderen

Diverse leden van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen zijn onderscheiden voor hun jubileum en hun inzet voor de vereniging. 

Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (SBOG) op zondag 19 februari jl. werd onder meer terug- en vooruitgeblikt op de muzikale hoogtepunten die zijn geweest en die gaan komen. Daaronder de deelname aan het concertconcours in De Hanzehof te Zutphen op 11 maart a.s. en een groots concert met bekende solisten op 18 november a.s. in schouwburg Amphion te Doetinchem. Ook werd stilgestaan bij het verheugende feit dat het aantal muziekliefhebbers, dat zich het afgelopen jaar heeft aangesloten bij de stichting Vrienden van SBOG, fors is gegroeid. Deze vrienden steunen de vereniging financieel voor de muzikale ontwikkeling van de jeugd en voor de aanschaf van dure instrumenten. Geconstateerd werd verder dat de instroom van nieuwe jeugdleden in het afgelopen jaar aanzienlijk is toegenomen. Een verheugende trend, die zich ook in de eerste zeven weken van dit jaar onverminderd laat zien.

Bestuurswisseling en Erelid
De bestuursleden Jelle Roelandt en George Smits waren volgens rooster aftredend. Jelle Roelandt werd met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe bestuurstermijn, met een woord van dank voor al haar inzet en de opnieuw getoonde bereidheid. George Smits had eerder al kenbaar gemaakt na negentien intensieve jaren te willen gaan stoppen als bestuurder. Voorzitter Wim Papperse bedankte hem voor zes jaar penningmeesterschap en dertien jaar secretariaat, met lovende woorden over zijn kwaliteiten en enorme inzet. “Een verenigingsman en bestuurder met hart en ziel, waarmee het bijzonder fijn samenwerken is”, zo klonk het onder meer. De vergadering benadrukte het vele goede werk van Smits met een langdurig applaus en benoemde hem tot Erelid van de vereniging. Ronald Vollenberg werd met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij neemt de secretarisrol van George Smits over.

Jubilarissen in het zonnetje gezet
Tijdens de vergadering werden ook drie jubilarissen gehuldigd: Marthe Pouwels (25 jaar lid), Berno Ruiken (40 jaar lid) en Jos Rabelink (60 jaar lid). Naast het memoreren van diverse anekdotes, bedankte voorzitter Wim Papperse hen voor al hun inspanningen - voor en achter de schermen - in de afgelopen jaren en in het bijzonder ook voor hun verenigingsgeest en grote betrokkenheid. Daarbij reikte hij hen de bijbehorende versierselen en de oorkondes uit van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

Koninklijke Onderscheiding
Tegen het eind van de vergadering kwam tot ieders grote verrassing burgemeester Otwin van Dijk van gemeente Oude IJsselstreek, waar George Smits woonachtig is, de vergaderzaal binnen. Uiteraard met een speciale bedoeling. Hij richtte zich tot de zojuist afgetreden secretaris en ook uit zijn mond klonk er alom lof. De burgemeester zette zijn woorden nog eens kracht bij door Smits namens de Koning te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mooier kon het niet, zeer welverdiend. Dochter Jitske Smits, zelf ook een heel actief lid van de Gaanderense vereniging, had de eer haar vader de versierselen te mogen opspelden. Wat een prachtige kroon op het werk van George Smits!

Meer weten over Symfonisch Blaasorkest Gaanderen? Kijk op www.sbo-gaanderen.nl of volg het orkest op Facebook, Instagram en Twitter.

Op de foto: George Smits (links) ontving uit handen van burgemeester Otwin van Dijk een koninklijke onderscheiding.  

Tekst en foto: Aanlevering SBO Gaanderen. 

Gepubliceerd: 20 FEB 2023 - 09:19