Kansen voor verenigingen in programma School & Omgeving

Kansen voor verenigingen in programma School & Omgeving

Op 45 locaties in Nederland hebben cultuurverenigingen een unieke kans om nauwer samen te werken met scholen/scholengemeenschappen te krijgen. Op dit moment loopt er namelijk een aanmeldfase voor het Voorloperstraject Rijke Schooldag (zie kader). Met dit programma wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een schooldag breder aankleden met sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en soms ook gezonde voeding. Het uiteindelijke doel is om zo de kansengelijkheid in Nederland te vergroten. Gezinnen met kinderen die krap bij kas zitten kunnen immers minder geld besteden aan een sportvereniging, muziekles of gezonde voeding.

Kansen muziekvereniging
Op dit moment worden zogenoemde ‘coalities’ vormgegeven, dat zijn samenwerkingsverbanden van partijen die samen dit aanbod op de school gaan realiseren. Hierin neemt de school, samen met de gemeente, het voortouw en kunnen andere (maatschappelijke) partijen aansluiten om het naschoolse aanbod op de school vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan een sportclub die sportlessen aanbiedt, maar bijvoorbeeld ook aan een muziekvereniging die muziekles realiseert, of helpt bij het opzetten van een schoolkoor of -orkest. Voor je muziekvereniging is dat om twee redenen interessant: je komt binnen op een school en brengt daar kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking met muziek, én het kan (mogelijk) vergoed worden omdat er een subsidieregeling bij betrokken is.

Hoe werkt het?
Uiteindelijk tekent een coalitie een zogenoemd convenant waarin alle betrokken partijen zich committeren aan het programma, daarnaast kunnen ze een subsidieaanvraag doen om aanspraak te maken op het budget. Voor dit schooljaar gaat het om een bedrag van 34 miljoen voor 130 locaties, waarvan er een flink deel nog bekend gemaakt moet worden. Op dit moment staat de subsidieregeling al open voor 45 zogenoemde voorlopers, waar dus nu al de coalities vormgegeven worden. Ben jij een muziekvereniging in een van die 45 locaties, dan is het van belang om een betrokken partij te worden om hier aan deel te nemen! Daarvoor zul je in beeld moeten komen bij de betrokken school en/of de gemeente. Echter, 30 september is al de deadline voor het aanvragen van de subsidie in dit voorloperstraject, wacht dus niet te lang met contact opnemen.

Lijkt je dit als vereniging wat en heb je ruimte om dit snel op te zetten? Bekijk dan snel of je gemeente deelneemt aan dit project op: https://www.gelijke-kansen.nl/voorlopers.

Zo ja, neem dan deze week nog contact op met je gemeente en de betrokken onderwijsinstelling(en). Is het niet duidelijk welke school in je gemeente deelneemt, neem dan contact op met de gemeente om dit te vragen. Neem hiernaast zeker ook contact op met de beleidsmedewerker cultuur of de betreffende wethouder om te zien of er kansen zijn voor de lokale muziekverenigingen om deel te nemen aan dit programma.

Heb je hier vragen over, wil je er meer over weten of heb je hulp nodig met het contact zoeken met je gemeente? Neem dan contact op met Luuk Mevis op lmevis@knmo.nl of Jan van den Eijnden op janvandeneijnden@lkca.nl.

 

VOORLOPERSTRAJECT RIJKE SCHOOLDAG
Minister Dennis Wiersma kondigde op 22 augustus, de start van het schooljaar, zijn nieuwe programma Voorloperstraject Rijke Schooldag aan. Verspreid over het land nemen hier op dit moment 45 scholengemeenschappen en gemeentes aan deel, met als doel om een ‘Rijke Schooldag’ aan te bieden voor kinderen en scholieren. Onder een Rijke Schooldag wordt van alles verstaan, van sport en cultuur tot gezonde voeding. Het project heeft als insteek om de kansengelijkheid onder jongeren te vergroten en alle kinderen een gelijkwaardig aanbod aan sport, cultuur en bijvoorbeeld ontbijt aan te bieden.

Tekst: Luuk Mevis en Jan van den Eijnden

©️ Foto: FV Media Producties

Gepubliceerd: 06 SEP 2022 - 15:31
Laatste update: 17 SEP 2022 - 07:46