Klankstadfederatie Kerkrade opgericht

Klankstadfederatie Kerkrade opgericht

Met ingang van 1 januari 2020 bundelen de Kerkraadse muziekverenigingen hun krachten in de Klankstadfederatie Kerkrade. Vanaf dan gaan de bestaande Federatieve bond van muziekverenigingen en de Federatie van zangkoren samen en heeft de Klankstad één organisatie waarin de muziekverenigingen samenwerken.

De Klankstadfederatie Kerkrade streeft naar een gezonde toekomst van het Kerkraadse muziekleven en behartigt de gezamenlijke belangen. Dat gebeurt door de promotie van de amateurmuziek in Kerkrade en communicatie over muziek en muziekactiviteiten. De Klankstadfederatie werkt nauw samen met de muziekschool om muziekopleiding van kinderen te bevorderen. Verenigingen kunnen worden ondersteund bij bestuurs- en organisatie-vragen. Ook worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse jubilarissenhuldiging, een jaarlijks muziekevenement en workshops voor bestuursleden.

Het bestuur van de Klankstadfederatie bestaat uit Toon Peerboom (voorzitter), René Stevens (secretaris), Leo Daems (penningmeester), Raoul Deckers (bestuurslid externe producties), Silke Meijers (bestuurslid communicatie en PR), Natascha Rabuda (bestuurslid educatie), en Kirsten Wöltgens (bestuurslid support verenigingen). Wie meer informatie wil over de Klankstadfederatie belt met de voorzitter (06 5326 3524).

Tekst: Aanlevering Klankstadfederatie

Op de foto: bestuur Klankstadfederatie, v.l.n.r. René Stevens, Silke Meijers, Toon Peerboom, Leo Daems, Raoul Deckers, Natascha Rabuda en Kirsten Wöltgens.

Gepubliceerd: 15 DEC 2019 - 09:02
Laatste update: 15 DEC 2019 - 09:04