Knappe prestatie van fusieorkest in Hoofddorp

Knappe prestatie van fusieorkest in Hoofddorp

Eindelijk! Er klinkt weer concoursmuziek. Na een concoursloos tijdperk van tweeëneenhalf jaar als gevolg van de coronapandemie pakten diverse regionale bonden de afgelopen weken de draad weer op. Grote vraag was natuurlijk of het virus ook de muzikale kwaliteit van de amateurorkesten heeft aangetast. Samen met enkele juryleden houdt KNMO Klankwijzer de verrichtingen van de deelnemers tegen het licht. In deze aflevering een terugblik op het gezamenlijke concours van de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU) en de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHB) op 5 november in Hoofddorp.

Schouwburg De Meerse in Hoofddorp had op 5 november de primeur. Voor het eerst sinds drie jaar vond er een officieel concertconcours onder reglementering van de KNMO plaats. Zes orkesten stonden aan de start van het gezamenlijke concours van de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU) en de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM. Vijf concoursgangers, waarvan één vereniging in de introductiedivisie en één festivaldeelnemer. Het zijn nog niet de aantallen van voor de coronacrisis, maar het begin is gemaakt. Ook Durk Lautenbach zat (samen met Jan de Haan en Arie Stolk) weer voor het eerst sinds lange tijd achter de jurytafel. “Het is positief dat de bonden weer concoursen organiseren”, blikt hij terug. “Het is belangrijk dat er na de coronaperiode een podium is voor de orkesten. Met zo weinig deelnemers zal het voor de bonden financieel best lastig zijn om een concours te organiseren. Maar het is fijn dat ze het desondanks toch door laten gaan. Het is ook goed dat verenigingen ook als festivaldeelnemer of in de introductiedivisie het podium weer opzoeken om te peilen hoe ze ervoor staan.”

De grote vraag was hoe de verenigingen de coronacrisis hebben doorstaan. In kwantitatief opzicht heeft een aantal clubs ongetwijfeld veren moeten laten. Maar heeft ook de muzikale kwaliteit geleden onder de diverse lockdowns? Lautenbach constateert dat de schade op dat punt gelukkig beperkt is gebleven. “Daar was ik eigenlijk ook niet bang voor. Muzikanten kunnen meestal hun niveau weer snel terughalen. Dat blijkt ook zo te zijn. Wat wel van invloed zou kunnen zijn geweest, is dat de voorbereiding voor de verenigingen korter was dan anders. Maar ook wat dat betreft viel me de muzikale kwaliteit erg mee. Over het algemeen kwamen de orkesten prima voor de dag.”

Uitschieters
De resultaten in Hoofddorp lagen dan ook in de lijn van voor de coronacrisis. Met uitschieters naar boven en naar beneden. Dat laatste had volgens Lautenbach overigens niets met corona te maken. “Bij sommige orkesten lag dat vooral aan de keuze van het repertoire”, zegt het Fries jurylid. “Een verschil van vier punten tussen het verplichte werk en het keuzewerk wijst erop dat er een verkeerde keuze is gemaakt. Tip voor de dirigenten is er goed op te letten dat het repertoire ook geschikt is voor hun orkest en past bij de kwaliteiten van de muzikanten.”

Positieve uitschieter was de Westlandse Harmonie ’s Gravenzande, een fusievereniging ontstaan uit Concordia Monster en Animato ‘s-Gravenzande. Het orkest trad op in de introductiedivisie en kreeg meteen inschaling in de tweede divisie als bindend advies. “De vereniging had een heel eigen geluid alsof ze al jaren bestaat. De Second Suite van Reed werd op een heel verantwoorde manier gespeeld, met een mooie orkestrale klank. In de kamermuziekgedeelten zijn nog wel wat puntjes te halen, maar als je meteen tweede divisie als advies krijgt, heb je het heel knap gedaan.” Datzelfde geldt voor harmonieorkest Amicitia uit Landsmeer dat in de eerste divisie 84,09 punten scoorde. Lautenbach: “Dat lag in de lijn van de prestatie van dit orkest, 4,5 geleden. Als je je op deze manier goed kan handhaven in de eerste divisie, heb je het zondermeer knap gedaan.”

Uitslagen
VIERDE DIVISIE: harmonie:
Excelsior Hoofddorp, 82,09 pnt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: fanfare: Us Ideael/Nieuw Leven Echten, 74,92 pnt, 2e prijs; fanfare: Prinses Marijke Geldermalsen, 82,17 pnt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Amicitia Landsmeer, 84,09 pnt, 1e prijs.
INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Westlandse Harmonie ’s Gravenzande, geplaatst in tweede divisie.

Tekst: Frank Vergoossen - Foto: Ruud Rozevink

Gepubliceerd: 16 NOV 2022 - 13:30
Laatste update: 16 NOV 2022 - 14:10