KNMO Congres 2018 geopend

KNMO Congres 2018 geopend

KNMO-voorzitter Bart van Meijl heeft in Eemnes het KNMO Congres 2018 geopend. Ruim 160 vertegenwoordigers van 90 muziekbonden, -verenigingen en -organisaties zijn bij de jaarlijkse ontmoeting tussen alle sectoren van de landelijke muziekkoepel aanwezig.

Vrijwel alle bij de KNMO aangesloten bonden en organisaties zijn van de partij. Bij de verenigingen zijn de showkorpsen traditiegetrouw weer in de meerderheid. Het aantal harmonieën, fanfares, brassbands en slagwerkgroepen blijft enigszins achter, hoewel er ook voor verenigingen in deze sectoren tal van interessante informatiesessies op het programma staan.

Een greep uit wat er zoal op deze dag aan bod komt. De reglementen voor de mars- en showwedstrijden gaan in 2019 flink onder het mes. Dat betekent ingrijpende veranderingen voor marskorpsen en showbands, maar ook voor wedstrijdorganisaties. Elder in deze uitgave een apart artikel over deze radicale omzetting. Zorg dat je als vereniging met meerdere mensen aanwezig bent om de diverse sessies over dit onderwerp te kunnen bijwonen.

Samenwerking met lokale sponsoren: Hoe maak je het voor lokale bedrijven aantrekkelijk om je vereniging te sponsoren? Als je kunt samenwerken en voor een win-winsituatie kunt zorgen, verbind je lokale sponsoren aan je vereniging. Tijdens deze sessie krijg je concrete handvatten om samen te werken met sponsoren.

Binnen de doelgroep CGN heeft een pilot plaatsgevonden om mensen met een verstandelijke beperking een plaats te geven in muziek- of dansverenigingen. Dit project, genaamd Phila Slag & Vlag, heeft erin geresulteerd dat twee groepen van mensen met een beperking zijn geïntregeerd in showband Advendo uit Sneek. Ook andere verenigingen zouden hun maatschappelijke positie hiermee kunnen versterken. Philadelphia Zorg geeft tips hoe je dit kunt oppakken.

De KNMO heeft gekozen voor EARZ als landelijk oefen- en examensysteem voor muziektheorie. Een methode, waarmee kinderen al gamend muzikaal gehoor ontwikkelen, leren noten lezen en muziektheorie leren kennen. Maak kennis met EARZ en test je eigen kennis van muziektheorie.

In een Spelenderwijsorkest maken kinderen kennismaking met diverse instrumenten en samenspelen in een orkest. Voor muziekverenigingen biedt het Spelenderwijsorkest houvast om onder andere (projectmatig) met basisscholen te kunnen samenwerken. Tijdens deze workshop krijg je informatie hoe je hieraan vormgeeft.

Op verschillende plaatsen in het land zijn convenanten ondertekend voor Méér Muziek in de Klas. Wat is de huidige stand van zaken en wat kan het werkveld hierin participeren?

De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs biedt een uitgebreid en interessant programma voor dirigenten en instructeurs. Onder meer over de rol van de muzikale leider, die niet stopt bij twee uur repetitie per week. En hoe zit het met de rolverdeling tussen de dirigent/instructeur als artistieke verantwoordelijke en de voorzitter als zakelijk verantwoordelijke van de vereniging?

Een rondetafelgesprek is er over de toekomst van de podiumorkesten in de slagwerksector.

Kortom: er valt voor iedereen een heleboel nuttige informatie op te halen op het KNMO Congres.

 

Gepubliceerd: 01 DEC 2018 - 10:35
Laatste update: 01 DEC 2018 - 10:40