KNMO Klankwijzer Magazine: zilveren generatie is goud waard

KNMO Klankwijzer Magazine: zilveren generatie is goud waard

De nieuwe uitgave van KNMO Klankwijzer Magazine is uit. In het juni-nummer van de fysieke uitgave bespreekt onderzoeker Mariëtte van Raalte de resultaten van haar onderzoek naar de participatie van ouderen in de muziekverenigingen.   

De amateurmuziekwereld profileert zich graag als een van de weinige sectoren waar mensen van 8 tot 88 jaar op vrijwel gelijkwaardige basis samen hun hobby kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd stelt juist dat aspect muziekverenigingen vaak voor een dilemma. De toenemende vergrijzing van het ledenbestand past niet bij het clichébeeld van een flitsende en vitale vereniging. Door in het muzikale aanbod meer ruimte te bieden voor de specifieke wensen van de verschillende generaties, kan een muziekvereniging voor zowel jong als oud een fijne plek zijn. Dat is de boodschap die Mariëtte van Raalte in haar adviesrapport Verzilver de muziekvereniging meegeeft aan de amateurmuzieksector.

Het onderzoek naar actieve participatie van ouderen is een van de vele onderwerpen in KNMO Klankwijzer Magazine nr. 2 van 2021. De fysieke uitgave van Klankwijzer is deze week bij alle KNMO-verenigingen in de brievenbus gevallen. Het blad bevat weer tal van interessante artikelen voor muzikanten, dirigenten en bestuurders.

De inclusieve samenleving krijgt ook in de amateurmuziekwereld steeds meer gestalte. In Klankwijzer schetst Ingrid van der Zee een mooi beeld van een repetitie van de Slag-groep van Flevo Brass Emmeloord. Leuk om te lezen hoeveel plezier mensen met een beperking beleven aan muziek maken en hoe zo’n avond verloopt.

Koningin Máxima kreeg voor haar vijftigste verjaardag een taart met vijftig muzikale kaarsjes. De campagne van Méér Muziek in de Klas was zo’n overweldigend succes dat de stichting besloten heeft om de actie voort te zetten.

LKCA deed onderzoek naar de arbeidstevredenheid van kunstdocenten (o.a. muziekdocenten) en artistiek begeleiders (o.a. dirigenten) met name ook de zzp’ers in deze sector. Muziekverenigingen hebben er alle belang bij dat muziekdocenten zich gewaardeerd voelen in hun werk. Er is immers vaak sprake van een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid. In KNMO Klankwijzer Magazine lees je de resultaten van deze peiling.

Als muzikant en fervent liefhebber van blaasmuziek vond Kasper Luchtmeijer dat er te weinig blaasmuziek op de radio te horen was. Dus trok hij de stoute schoenen aan om zelf een radioprogramma te starten. In Klankwijzer Magazine een portret van deze radiopionier met een hafabra-hart.

Geen vervanging van concertconcoursen maar een alternatief voor harmonieën, fanfares en brassbands voor wie deelname aan concoursen niet (meer) in een behoefte voorziet. Dat is de inzet van het ontwikkeltraject BOOST waarmee vijf Brabantse muziekverenigingen onder begeleiding van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) aan de slag zijn gegaan. Een interessante pilot, ook voor andere provincies. Klankwijzer gaat deze ontwikkeling voor u op de voet volgen.
De Olympische Spelen van de muziek komen eraan: het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. De inschrijving voor de 19e editie loopt. De organisatie heeft een speciale module ontwikkeld waarmee de deelnemers aan de mars-, show- en concertwedstrijden alle benodigde informatie kunnen aanleveren.

Muziekbeoefening onder ouderen staat volop in de belangstelling. Hoe muziek voor mensen van gevorderde leeftijd een inspiratiebron kan zijn om ze achter de geraniums vandaan te houden, bewijst Wim de Veth (69). Op zijn volledig in eigen beheer geproduceerde cd Finis Coronat Opus (Einde bekroont het werk) brengt hij op saxofoon met muziek van Bach zijn twee muzikale voorliefdes samen.

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân zette ruim twee jaar geleden met financiële ondersteuning van de provincie Friesland het programma Van krimp naar groei in om de amateurmuzieksector toekomstbestendig te maken. Cultureel ondernemer en strategisch adviseur Jan-Wille van Kruyssen maakt de balans op: Maatschappelijke oriëntatie is meer dan Sinterklaas inhalen.

In de vaste rubrieken vertelt klarinettiste Mariëtte Koen over haar muzikale ambities en laat dirigent Kimmy Reef haar licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek. Verder vertelt muzikant Liza Bruggelijk wat de lockdown met haar deed en lezen we over de Poolse roots bij minirette-, majorette- en twirlpeloton Doskonale uit Princenhage-Breda.

KNMO Klankwijzer Magazine 2021-2 is deze week bij alle KNMO-verenigingen op de deurmat gevallen. Vraag ernaar bij je secretaris, contactpersoon of pr-functionaris. Of neem een persoonlijk abonnement. De kosten zijn 17,44 euro per jaar (4 uitgaven). Opgave via redactie@klankwijzer.nl.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.klankwijzer.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 16 JUN 2021 - 12:14