KNMO omarmt coalitieakkoord

KNMO omarmt coalitieakkoord

De KNMO heeft kennis genomen van de plannen van de nieuwe coalitie en constateert dat deze hoopvol stemmen voor de cultuursector als geheel en de amateurverenigingen in het bijzonder. De plannen worden omarmd en er wordt vol verwachting uitgekeken naar de uitwerking hiervan. Dat schrijft voorzitter Bart van Meijl in en brief aan bestuurders en verenigingen.

"Het belang van cultuur als verbindende, inspirerende en prikkelende kracht voor onze samenleving wordt onderstreept door de coalitie", zegt Van Meijl. "Het innovatievermogen van onze sector is Den Haag niet ontgaan, maar zij zien ook dat de sector na en door corona kwetsbaar is. De KNMO is daarom blij dat elk jaar € 170 miljoen voor herstel, vernieuwing en groei van de creatieve en culturele sector beschikbaar komt."

In het coalitieplan staat: “Er komt een herstelplan om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen en te versterken.” De KNMO wil graag dat er steun komt voor versterking van de bestuurskracht van verenigingen. "Het is daarbij voor de amateurmuzieksector van groot belang dat er in de toekomst voldoende professionele docenten en dirigenten zijn. Dat begint met het stimuleren van muziek- en cultuureducatie op scholen, daardoor zullen meer kinderen kiezen voor muziekles. Mogelijk biedt het hen zelfs kansen op een professionele carrière in de muziek", aldus Van Meijl.

Van Meijl vervolgt: "Bij de brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken wordt begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen genoemd. Wij weten dat de amateurverenigingen hiervoor open staan. In 2019 werd de motie Geluk-Poortvliet met overweldigende steun van de Tweede Kamer aangenomen (zie: https://bit.ly/3yCd8RJ). Helaas werd door corona uitvoering van de motie op de lange baan geschoven. De KNMO heeft in coronatijd, maar ook al daarvoor, een intensieve lobby gevoerd. Het laat zich aanzien dat dit eindelijk vruchten afwerpt."

De KNMO ontvangt, als landelijke belangenbehartiger voor de instrumentale amateurmuziek, op dit moment geen financiële steun van de overheid. Alle bestuurders van de organisatie, die 2500 (muziek)verenigingen met 100.000 leden vertegenwoordigt, zetten zich vrijwillig in. Van Meijl: "Het streven van de KNMO is om op landelijk niveau verenigingen op artistiek, creatief en bestuurlijk niveau te versterken. Om verenigingen, die de laatste jaren subsidies zien teruglopen, te ondersteunen bij alle uitdagingen waar ze voor staan. Het coalitieakkoord geeft hoop dat er middelen komen die rechtstreeks ten goede komen aan de sector amateurmuziek."

 

Gepubliceerd: 17 DEC 2021 - 21:11