KNMO schrapt alle concoursen in 2020: hafabra-orkesten krijgen uitstel

KNMO schrapt alle concoursen in 2020: hafabra-orkesten krijgen uitstel

De KNMO heeft in overleg met de aangesloten bonden alle reguliere bondsconcoursen voor zowel harmonieën, fanfares en brassbands als slagwerkgroepen in 2020 te schrappen. Voor de hafabra-orkesten zijn aparte regels vastgesteld in verband met de concoursverplichting. 

In een brief aan de verenigingen schrijft de doelgroep Blaasmuziek:

Door de lockdown in verband met het coronavirus ligt de sector amateurmuziek op dit moment volledig stil. Er is nog niet bekend wanneer, en op welke manier de verenigingen weer (voorzichtig) kunnen opstarten. Er is onduidelijkheid over hoe de situatie zal zijn in oktober/november, de 1,5 meter afstand problematiek, maar vooral de voorbereidingstijd van orkesten voor concoursdeelname.

Na veel overleg heeft de doelgroep Blaasmuziek van de KNMO aan de Algemeen Bestuur voorgesteld om dit jaar alle concoursen te cancelen. De coronacrisis levert te veel onduidelijkheid en problemen op om een goede concoursdeelname te kunnen verwezenlijken. Het AB - waarin alle bonden vertegenwoordigd zijn - heeft dit voorstel overgenomen en aldus besloten.

Daarnaast heeft de doelgroep ook voorgesteld en is besloten:
• Om alle orkesten die nu al voor een concours dit jaar hadden ingeschreven, te registreren als concoursdeelnemer in 2020. Dit betekent dat de termijn van verplichte concoursdeelname van 1 x per 5 jaar vanaf nu opnieuw ingaat voor de ingeschreven orkesten. Wel hopen wij dat orkesten zodra dit weer mogelijk is, eerder zullen deelnemen aan de concoursen van de KNMO-bonden. Bij de bonden zijn de inschrijfmogelijkheden voor volgend jaar dan ook al opengesteld.
• Orkesten die deelnemen aan het WMC in 2022 en daarbij aan hun concoursverplichting in 2021 voldoen krijgen uitstel tot het WMC van 2022.
• Voor alle andere orkesten geldt dat het jaar 2020 niet wordt meegerekend v.w.b. hun vijfjaarlijkse verplichte concoursdeelname.

De KNMO en aangesloten bonden hopen met deze maatregel duidelijkheid te geven voor zowel de orkesten i.v.m. hun planningen, als voor de organisaties van de bondsconcoursen.

Er zijn verschillende bonden die al aangegeven hebben dat zodra er weer mogelijkheden zijn om evenementen te organiseren, zij alternatieve opties voor dit najaar zullen bekijken. Houd u hiervoor de berichten van de KNMO in de gaten.

Mocht u nog vragen hebben over deze beslissing dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek: Johan Jansen (jansjhn@planet.nl)

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 25 APR 2020 - 16:13
Laatste update: 25 APR 2020 - 17:37