KNMO vraagt jouw visie bij nieuw strategisch plan

KNMO vraagt jouw visie bij nieuw strategisch plan

De KNMO is gestart met de ontwikkeling van een nieuw strategisch plan. Lezers van KNMO Klankwijzer kunnen hier een steentje aan bijdragen door via een poll hun mening te geven over een aantal stellingen.

Het huidige beleidsplan van de KNMO loopt op zijn einde. Daarom heeft het Algemeen Bestuur van de KNMO de ontwikkeling gestart van een nieuw strategisch plan voor de periode 2022-2026. Een regiegroep, bestaande uit Paul Doop (Color Guard Nederland), Johan Meesters (Friese muziekbond OMF), Toon Peerboom (DB-lid) en Jack Stolp (Overijsselse muziekbond OBM), werkt samen met bureau Thaesis aan de organisatie hiervan.

Samen met de vier doelgroepen van de KNMO (blaasmuziek, mars/show/percussie, majorette/twirl en color guard) zijn de belangrijkste thema’s geïnventariseerd in de verschillende sectoren van de amateurmuziek. Vanaf juni vinden er bijeenkomsten hierover plaats met het voltallige Algemeen Bestuur. Rondom vier belangrijke strategische doelstellingen is een aantal stellingen geformuleerd. Daarover wil de regiegroep graag jouw mening weten.

In de komende weken wordt er telkens een groep stellingen aan de lezers van Klankwijzer voorgelegd. Geef je mening: eens of oneens met de stelling. De resultaten zullen (natuurlijk anoniem) worden gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur.

De eerste groep stellingen staat inmiddels online. Het thema is Opleiding en Ontwikkeling.
KLIK HIER om de enquête te openen. Het invullen duurt circa 2 minuten.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 29 APR 2021 - 08:30