KNMO zet zich in voor steun voor energielasten 

KNMO zet zich in voor steun voor energielasten 

De KNMO roept verenigingen op om zich te melden wanneer ze door de hoge energielasten in de problemen komen. Ook wil de KNMO weten of er door gemeenten lokale ondersteuning wordt geboden.

Dat de stijgende energieprijzen een algemeen probleem zijn, is inmiddels een vaststaand feit. Niet alleen voor particulieren en MKB maar ook voor het verenigingsleven kan dat een grote zorg zijn.

In de media wordt vooral gesproken over de lasten voor sportverenigingen, maar ook culturele verenigingen kunnen in een lastige situatie komen en worden her en der zelfs bedreigd in het voortbestaan. Zeker als er sprake is van een eigen gebouw dreigen deze verenigingen de dupe te worden van torenhoge (voorschot)facturen.
Vooralsnog is er nog geen duidelijkheid over mogelijke steunmaatregelen, ook niet voor sportverenigingen. In de loop van het eerste kwartaal moet duidelijk worden of en hoe de overheid hierbij wil ondersteunen.

Alleen het prijsplafond lijkt voor nu enige houvast te bieden. Net zoals dat ook voor particulieren geldt, zouden verenigingen als “kleine gebruikers” hier ook gebruik van kunnen maken. 100% zekerheid hierover ontbreekt echter (jammer genoeg!) nog steeds.

Vandaar de eerste oproep; mocht een vereniging in jouw omgeving in de problemen raken door hoge energiefacturen, meld dit dan bij de sectorondersteuners van de KNMO, maar zéker ook bij je gemeente. De KNMO inventariseert in welke mate verenigingen in het land hierdoor geraakt worden. De KNMO en andere organisaties in de cultuursector, zoals het LKCA, zetten zich in voor ondersteunende regelingen. Zodra er nieuwe informatie is, zullen we dat direct met verenigingen delen.

Door je eigen gemeente op de hoogte te brengen wordt het voor de lokale beleidsmakers inzichtelijk welke problemen er spelen én kan er mogelijk gekeken worden of er lokale ondersteuning geboden kan worden.

De tweede oproep gaat dan ook over die lokale steun; mocht je weet hebben van lokale ondersteuningsmogelijkheden in jouw gemeente, deel dit dan alsjeblieft ook met ons. Op die manier kunnen we een totaaloverzicht maken van de diverse lokale ondersteuningsvormen in het land, die vervolgens weer als voorbeeld kunnen dienen voor andere gemeenten en lokale beleidsmakers.

Vragen en / of te delen informatie over dit onderwerp mogen gestuurd worden naar de sectorondersteuners: b.vanpruijssen@knmo.nl of lmevis@knmo.nl 

Gepubliceerd: 24 DEC 2022 - 13:49
Laatste update: 02 JAN 2023 - 10:54