Koninklijke Erepenning voor Fanfarecorps Zuiderwoude

Koninklijke Erepenning voor Fanfarecorps Zuiderwoude

Fanfarecorps Zuiderwoude heeft op de valreep van de lockdown de Koninklijke Erepenning ontvangen.

Burgemeester Sicko Heldoorn overhandigde de Koninklijke Erepenning uit naam van Zijne Majesteit de Koning en werd onder andere uitgereikt vanwege het honderdjarig bestaan van het fanfarecorps. Verder is het fanfarecorps een actieve vereniging in het dorp Zuiderwoude met een mooie historie en veel leden en vrijwilligers uit deze kleine gemeenschap. De fanfare vervult een belangrijke rol in de sociale cohesie in Zuiderwoude. Ook is de fanfare is een graag geziene gast bij concerten en festiviteiten, waaronder de opluistering van Koningsdag in de gemeente Waterland. Het wordt tevens gewaardeerd dat het  fanfarecorps veel aandacht heeft voor de opleiding van de jeugdige leden en het sociaal betrokken houden van de oudere leden.

Vanwege de coronacrisis zijn alle feestelijkheden rondom de Koninklijke Erepenning uitgesteld. Het fanfarecorps is van plan om zodra het mogelijk is stil te staan bij deze bijzondere gebeurtenis tijdens een jubileumconcert.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht om op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

Op de foto ontvangt voorzitter Joost Klein de Koninklijke Erepenning uit handen van Sicko Heldoorn, burgemeester van gemeente Waterland.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 22 DEC 2020 - 08:18