Koninklijke erepenning voor Looft den Heer Garyp

Koninklijke erepenning voor Looft den Heer Garyp

Zaterdag heeft burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel een Koninklijke Erepenning uitgereikt aan Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer uit Garyp. De uitreiking gebeurde tijdens het jubileumconcert ter ere van het 125-jarig bestaan van de muziekvereniging.

"Gezien de goede naam en faam in onze gemeente en de provincie ben ik grutsk dat ik deze Koninklijke Erepenning mag uitreiken", aldus Gebben. "De vereniging heeft zich door alle hoogte- en dieptepunten heengeslagen de afgelopen eeuw. Steeds opnieuw zorgen de leden voor een financiële goede basis."

Chr. Muziekvereniging Looft den Heer is in 1897 opgericht in Garyp. De vereniging is financieel gezond, bestaat uit 22 leden en speelt in de 5e divisie. Het hoogtepunt was het spelen in de 3e divisie. Mede door 'Looft den Heer’ wordt de leefbaarheid in Garyp vergroot. De muziekvereniging neemt in het sociale en muzikale leven in het dorp een bijzondere plaats in. De vereniging biedt kinderen en volwassenen uit het dorp de mogelijkheid voor het volgen van muzieklessen. Dit doen ze door het beschikbaar stellen van een blaasinstrument en de gelegenheid om in groepsverband te musiceren.

"Juist in deze tijd van individualisering zijn verenigingen belangrijk om de sociale binding in de dorpen te behouden en te vergroten. Ook deze muziekvereniging", aldus burgemeester Jeroen Gebben. "De vereniging staat midden in de dorpsgemeenschap van Garyp. Zij verlenen hun medewerking aan het dorpsfeest, kerkdiensten en andere activiteiten in het dorp."

Activiteiten
Om de vereniging bloeiend te houden, worden er veel activiteiten gepland op het gebied van festivals en de jaarlijkse concerten. Zowel het bestuur als de muzikale leiding van de muziekvereniging vormt een goede basis. In het verleden ging Chr. Muziekvereniging Looft den Heer twee keer per jaar op pad door het dorp om door middel van de verkoop van bijvoorbeeld wc-papier, snoep, geld binnen te halen voor de vereniging. Zo zorgen zij ervoor dat de vereniging financieel gezond blijft.

Tekst en foto: Aanlevering Looft den Heer

Gepubliceerd: 10 OKT 2022 - 21:06