Laatbloeiers verdubbelen ledenbestand

Laatbloeiers verdubbelen ledenbestand

Ze zoeken ontspanning en gezelligheid, willen andere mensen ontmoeten, maar tegelijkertijd ook op een laagdrempelige manier uitgedaagd worden. Steeds meer volwassenen ontdekken samen muziek maken als nieuwe vrijetijdsbesteding. De in Friesland ontwikkelde succesformule Nij Talint Orkest (Nieuw Talent Orkest) verspreidt zich als een olievlek over het land.

Bij de Koninklijke Harmonie De Adelaar in Weesp kunnen ze het nog nauwelijks geloven. De vereniging begon na de zomer met een Nij Talint Orkest. 37 enthousiaste volwassenen uit de omgeving repeteerden er de afgelopen maanden met ondersteuning van leden van de harmonie. Afgelopen zaterdag werd het traject afgesloten en volgde een keuzemoment: stoppen of doorgaan. Van de 37 starters kozen er maar liefst 32 voor om als lid van de harmonie verder te gaan. De Adelaar zag daarmee in een klap haar ledenbestand van actieve leden meer dan verdubbelen.

Aanpak
Leden werven binnen deze doelgroep volwassenen vraagt om een andere aanpak dan kinderen enthousiast proberen te maken voor muziek. Guus Pieksma en Annewiep Bloem hebben hier een concept voor bedacht dat inmiddels overal in het land aanslaat. Hun formule Nij Talint Orkest gaat uit van een positieve gedachte, waarbij beleving en het plezier van samen muziek maken voorop staan. Het accent ligt op gezelligheid, ontspanning en ontmoeting. Een laagdrempelige uitdaging voor mensen die nog nooit een instrument in hun handen hebben gehad met als motto: fouten maken mag.

Het succes van het Nij Talint Orkest is een van de vele onderwerpen in KNMO Klankwijzer Magazine nr. 4 van 2021. De fysieke uitgave van Klankwijzer is deze week bij alle KNMO-verenigingen in de brievenbus gevallen. Het blad bevat weer tal van interessante artikelen voor muzikanten, dirigenten en bestuurders.

Of neem een persoonlijk abonnement. De kosten zijn 18,53 euro per jaar (4 uitgaven). Opgave via redactie@klankwijzer.nl. 

Foto: Weespfoto/Mathé Snoek & Wil Oudshoorn

Gepubliceerd: 14 DEC 2021 - 19:08