Leerlingenvolgsysteem voor de muzieksector

Leerlingenvolgsysteem voor de muzieksector

Gezien de huidige maatschappelijke trend waarbij steeds meer wordt bezuinigd op muziekeducatie heeft IN UITVOERING als doel werkzaamheden op een zo efficiënt mogelijke manier te organiseren. Om deze efficiency te bereiken wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van technologische ondersteuning om processen te automatiseren waar mogelijk. Als gevolg van deze vraag naar automatiseren is de eerste stap geweest het ontwikkelen van een leerlingen(volg)systeem, waarin niet alleen de ontwikkeling maar ook de administratie van leerling-, docent-, les- en examengegevens worden bijgehouden.

(Advertorial)
Dit systeem is ontwikkeld vanuit drie uitgangspunten, namelijk: de muziekvereniging, het muziekonderwijs en 'up to date' softwareontwikkeling. Dit heeft een leerlingvolgsysteem opgeleverd met vele voordelen. Het grootste voordeel van het onlinesysteem is dat verenigingen op een eenvoudige manier toegang hebben tot informatie over de ontwikkeling van de leerling, evenals de historie van leerling- gegevens en docentgegevens.

Het systeem neemt veel administratieve werkzaamheden uit handen en bespaart ‘overhead’. Zo zijn er diverse geautomatiseerde functies zoals:
• het eenvoudig invoeren van vereniging- en persoonsgegevens
• het automatisch verzenden van presentielijsten, rapporten, examen- en voortgangsgegevens etc.

Evaluatieformulieren en rapportages 
Het zelf kunnen invoeren van evaluatieformulieren en rapportcijfers ervaren gebruikers als een groot voordeel, ook het aanmelden van leerlingen voor examens door docenten en contactpersonen van de vereniging is een fluitje van een cent. Het leerlingvolgsysteem genereert automatisch een bericht naar leerling, vereniging, docent en secretariaat met alle info over examens en eventuele lessen.

Privacybescherming
“Om de privacy te waarborgen heeft Stichting In Uitvoering afspraken vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. Dit om verenigingen bewust te maken van het feit dat ze privacygegevens niet zomaar delen of openbaar verspreiden.
Interesse neem contact met ons op.

Voor meer informatie, klik HIER

Gepubliceerd: 04 FEB 2019 - 19:14