Leonie Heezemans kandidaat-voorzitter van Brabantse Bond

Leonie Heezemans kandidaat-voorzitter van Brabantse Bond

Het bestuur van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) schuift bij de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober Leonie Heezemans naar voren als kandidaat-voorzitter.

De BBM heeft een strategische koerswijziging voor ogen en wil tijdens de ALV een aantal plannen met haar leden delen. Onderdeel van die koerswijziging is een aantal personele verzettingen in het bestuur. Zo zullen tijdens de ALV de huidige voorzitter Joop van de Meulenreek en de vicevoorzitter Jos Verbeeten aftreden. Beiden zijn niet herkiesbaar. Als opvolger van Van de Meulenreek stelt het bestuur Leonie Heezemans voor. Zij is nu nog bestuurslid belast met de portefeuille Blaasmuziek. Tegenkandidaten kunnen zich vóór 20 oktober aanmelden.

Daarnaast is de BBM op zoek naar een algemeen bestuurslid en een bestuurslid dat de functie van secretaris op zich wil nemen. Ook commissieleden voor de portefeuille huldigingen bij verenigingen zijn welkom. Verder treedt Marianne van der Sloot terug als bestuurslid.

De vergadering wordt gehouden in het Huis van Muziek, Stationsstraat 26, 5038 ED Tilburg. Maar belangstellenden kunnen de vergadering ook online bijwonen. Voor het eerst in de geschiedenis zet de BBM een hybride ALV op touw.

Alle informatie vind je op: https://www.brabantse-muziekbond.nl/over-bbm/alv/ 

Gepubliceerd: 13 SEP 2022 - 17:40
Laatste update: 13 SEP 2022 - 17:41