Lies van Lopik benoemd tot erelid van de Wellse muziek

Lies van Lopik benoemd tot erelid van de Wellse muziek

Afgelopen maandagavond werd Lies van Lopik (75 jaar) benoemd tot erelid van muziekvereniging OBK Well. De voorzitter zette hem in het zonnetje en overhandigde hem de oorkonde. Zijn speldje van de KNMO ontving hij reeds eerder van burgemeester Van Kooten (Maasdriel).

Lies is ruim 65 jaar actief lid en ontvangt deze oorkonde voor zijn bijzondere verdienste, waaronder diverse jarenlange bestuursfuncties zoals voorzitter en penningmeester. Hij staat altijd klaar voor de vereniging en dit wordt erg gewaardeerd. Met name zijn contacten binnen de gemeente en met plaatselijke ondernemers zijn zeer waardevol, want in het kleine dorp Well is het erg lastig om de vereniging financieel staande te houden.

Lies begon op ongeveer 8 jarige leeftijd op cornet. Hij heeft dit thuis geleerd van zijn vader en bij Lies de Koning. Na de cornet is hij overgestapt op euphonium, dat is eigenlijk ook zijn favoriete instrument. In militaire dienst speelde hij trompet en tuba. Enkele hoogtepunten voor Lies waren: promotie naar de vaandelafdeling (eerste prijs met lof), het topconcours in Eindhoven èn 40x organisatie KNFM solistenconcours in Well. Zijn muzikaliteit heeft Lies doorgegeven aan zijn drie kinderen. En zijn vrouw Gera is trouwe supporter. Lies hoopt nog lang zijn partijtje te kunnen meespelen op zijn bas.

Gepubliceerd: 07 MAA 2023 - 08:20