Limburgse bonden breken met Huis voor de Kunsten

Limburgse bonden breken met Huis voor de Kunsten

Om hun samenwerking te versterken hebben de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en het Verbindend Netwerk Koorzang-Limburg (VNK-L) de Stichting Klankkleur Limburg opgericht. Als gevolg van deze verzelfstandiging opereren de drie Limburgse muziekorganisaties niet langer meer onder de paraplu van het Huis voor de Kunsten Limburg.

In een verklaring wijzen de drie bonden erop dat ze de afgelopen jaren bij de uitvoering van de motie Volkscultuur en het project Vrijheid maak je samen intensief met elkaar hebben samengewerkt. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat ze besloten hebben om hier verder vorm en inhoud aan te geven. “LBM, LBT en VNK-L hebben altijd samengewerkt”, legt LBM-voorzitter Noël Lebens uit. “De laatste jaren is dit verder geïntensiveerd wat onder meer geleid heeft tot een gemeenschappelijk project in het kader van 75 jaar bevrijding. Dat smaakte naar meer. Omdat Het Huis voor de Kunsten cultuurbreed ‘moet’ ondersteunen kan het zijn dienstverlening voor ‘de rest’ van het culturele veld optimaliseren.”

Overleg
De drie organisaties stellen dat ze vanuit de nieuwe structuur hun achterban nog beter van dienst kunnen zijn. Alle partijen benadrukken dat de overgang in goed onderling overleg en met instemming van de Provincie Limburg tot stand is gekomen. “Met deze verzelfstandiging van de muziekbonden zien zowel Stichting Klankkleur Limburg als het Huis voor de Kunsten Limburg meerwaarde qua steunfunctie richting het amateur muziekveld. Stichting Klankkleur voor haar directe achterban, het Huis voor de Kunsten voor alle andere amateurmuziekverenigingen”, zegt Ruud van Eeten, directeur-bestuurder van het Huis voor de Kunsten. “Deze constructieve en in nauw overleg vormgegeven samenwerkingsvorm biedt een solide basis om het werkveld optimaal te kunnen bedienen, toekomstbestendig en dienstbaar voor alle amateurmuziekverenigingen in Limburg.”

Huisvesting
Stichting Klankkleur heeft inmiddels het Ondernemersplein aan de Steegstraat in Roermond verlaten. De nieuwe organisatie is gehuisvest op het adres Westhoven 7 in Roermond, gelegen op het bedrijventerrein Spickerhoven.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 15 MAA 2021 - 20:02
Laatste update: 18 MAA 2021 - 15:50