LKCAtelier: dirigenten en bestuurders in beweging

LKCAtelier: dirigenten en bestuurders in beweging

Hoe kunnen dirigenten, instructeurs en muzikaal leiders in de HaFaBra-sector meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en krimp van ledenaantallen? Welke competenties hebben zij nodig? En: komen deze competenties voldoende aan bod in de dirigentenopleidingen? Al deze aspecten komen donderdag 7 september aan bod tijdens het online LKCAtelier Dirigenten en bestuurders in beweging.

Net als iedere andere (muziek)sector heeft ook de harmonie-, fanfare- en brassbandsector (de HaFaBra-sector) te maken met maatschappelijke veranderingen. Het onderzoek Dirigenten en bestuurders in beweging brengt in kaart welke veranderingen het meest van invloed zijn op de sector en wat deze ontwikkelingen betekenen voor verenigingen en het werk van dirigenten.
LKCA onderzocht dit in samenspraak met KNMO, de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI), het Wereld Muziek Concours (WMC) en Musidesk Rijnbrink.

Beleving
Het onderzoek Dirigenten en bestuurders in beweging is gebaseerd op een literatuurstudie van 33 bronnen, 26 diepte-interviews met dirigenten en bestuurders verspreid over het land en een vragenlijstonderzoek met antwoorden van 141 dirigenten en 299 bestuurders. Het onderzoek geeft hun beleving weer van maatschappelijke ontwikkelingen, de invloed daarvan op de sector, de opleidingen, competenties en beroepsinvulling. Het onderzoek kan een basis bieden aan de betrokken HaFaBra-partijen voor het formuleren van hun toekomstplannen.

Hoofdvragen
In deze publicatie wordt in hoofdlijnen een antwoord geformuleerd op acht hoofdvragen.
• Zijn er voor de muzieksector belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen?
• Wat betekenen eventuele (maatschappelijke) veranderingen voor de missie, visie en aanpak van muziekverenigingen?
• Wat zijn de veranderende vragen en eisen aan de professionals in reactie op (maatschappelijke) veranderingen?
• Welke competenties hebben dirigenten, instructeurs en muzikaal leiders nodig? Zijn bepaalde competenties belangrijker of minder belangrijk geworden?
• Komen de gevraagde competenties volgens dirigenten, instructeurs en muzikaal leiders voldoende aan bod binnen de opleidingen?
• Waar en hoe worden professionals opgeleid?
• Welke mogelijkheden zijn er voor de professionals om verder te professionaliseren en te blijven leren?
• Maken ze gebruik van deze mogelijkheden? Op welke wijze? Waarom maken professionals wel of geen gebruik van de mogelijkheden?
Aanvullend worden er opvallende inzichten besproken die uit het onderzoek naar voren kwamen.
Klik HIER om het volledige onderzoek te bekijken. 

Tijdens het LKCAtelier op donderdag 7 september worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gedeeld. Na een korte inleiding gaan de deelnemers aan de hand van stellingen en/of vragen in groepjes met elkaar in gesprek. Dirigenten (in opleiding), instructeurs, muzikaal leiders, vertegenwoordigers van vakopleidingen, koepels, bestuurders HaFaBra/SMP en sectorondersteuners worden van harte uitgenodigd om aan dit onlinesymposium deel te nemen.

Online LKCATelier Dirigenten en bestuurders in beweging | in samenwerking met BvOI, KNMO, Musidesk Rijnbrink en WMC | donderdag 7 september van 15.00-17.00 uur | Gratis deelname | Inschrijven verplicht. Klik HIER.

Op de foto: Tijdens het KCLAtelier komen de uitdagingen van dirigenten in deze tijd aan bod.

Gepubliceerd: 19 JUL 2023 - 09:50
Laatste update: 19 JUL 2023 - 10:37