Locatievoorstelling Fanfare: ‘De fanfare spilet altyd troch’

Locatievoorstelling Fanfare: ‘De fanfare spilet altyd troch’

Van 25 mei tot en met 22 juni is in het Friese Easterlittens (Oosterlittens) de locatievoorstelling Fanfare te zien. Fanfare is het afsluitende deel van een voorstellingsdrieluik over de Friese fanfarecultuur. De Leeuwarder theaterorganisatie Tryater brengt de trilogie sinds eind vorig jaar in bijzondere settings en op uiteenlopende plekken in de provincie.

FOTO’: TRYNTSJE NAUTA

Waar deel 1, Ynblaze, in de herfst een stuk door één actrice met steeds een ander korps op repetitielocaties was en deel 2, Thúsblaze, in het voorjaar een reizende uitvoering van een steeds wisselende acteur met een korpsmuzikant in Friese woonkamers, wordt Fanfare - het derde deel - een groot theaterstuk onder de luchten van het dorp Easterlittens.

HOE LANG NOG?
Fanfare is een humoristische en warme ode aan mensen die ondanks alles elke week weer bij elkaar komen om samen te musiceren. In het stuk spelen zowel professionele acteurs als amateurmusici en figuranten. Tryater zoekt in deze tragikomische en muzikale locatievoorstelling naar gezamenlijkheid in geïndividualiseerde tijden. In Fanfare maakt de bezoeker kennis met de leden van een lokale muziekvereniging, die zich staande weet te houden in een veranderende wereld. Maar hoe lang nog? Wat beweegt de muzikanten om zich nog iedere dinsdagavond op de repetitieavond aan elkaar te verbinden? Een percussioniste die thuis ontvlucht, een trompettist die eeuwig op zoek is naar verbinding en een saxofoonspeelster die niet weet hoe lang ze nog zal blazen. Ondertussen probeert de dirigente het zo mooi mogelijk te laten klinken. Want wat er ook gebeurt en hoe hard de wind ook waait: de fanfare spilet altyd troch! (de fanfare speelt altijd door!).

CAST
Easterlittens wordt speciaal voor Fanfare omgetoverd tot Legeweide (een knipoog naar Bert Haanstra’s Lagewiede uit zijn film Fanfare). Het dorp zelf vormt het decor van Fanfare, waarbij volop gebruikgemaakt wordt van de omgeving zoals de Franekervaart en de variatie aan huizen. De voornamelijk Friestalige voorstelling kent een cast van bekende Tryater-gezichten als Joop Wittermans, Nynke Heeg, Brecht Wassenaar, Lourens van den Akker en Eva Meijering maar ook met nieuwe talenten. Opvallende toevoeging is Rop Verheijen, bekend van diverse producties en tv-programma’s als De Luizenmoeder, Wie is de Mol? en Het Klokhuis.

MUZIKANTEN
Aan de voorstelling werken muzikanten van verenigingen uit onder andere Menaam, Berltsum, Wommels, Weidum, Koudum, Sneek, Deinum Boksum Blessum, Easterein, Wijckel, Spannum, Burgum, Surhuisterveen en Grijpskerk mee. Onder leiding van de dirigenten Wilbert Zwier en Tjeerd Barkmeijer is het muzikale programma ingestudeerd. Tijdens de voorstelling wordt het orkest geleid door de actrice Nynke Heeg. Voor de voorstelling wordt gebruikgemaakt van bestaand repertoire, zoals Gullivers Travels van Bert Appermont, Lord Tullamore van Carl Wittrock, Oblivion van Astor Piazzolla en Arsenal van Jan Van der Roost.

TOEGANKELIJKHEID
De voorstelling is voor Tryater om meerdere redenen bijzonder. Het drieluik heeft dan een uitzonderlijk Fries verhaal uitgesponnen waar veel aspecten in stappen uitgelicht zijn. Deelname van dertig korpsmuzikanten aan het stuk in het fraaie dorpsdecor, maakt de productie hartverwarmend. Ook is Tryater met Fanfare uitermate vernieuwend op het vlak van toegankelijkheid. Zo is er persoonlijke ringleiding die individueel het geluid versterkt, audiodescriptie voor blinden en slechtzienden en met ondersteuning van fondsen aangeschafte smart glasses met daarin Engelse ondertiteling of een doventolk. Nederlandse boventiteling, rolstoelplekken en andere zaken zijn ook bij iedere uitvoering aanwezig.

EUROPEES VERBAND
Nog een bijzonderheid is dat Fanfare onderdeel is van Phone, een Europees theaterproject met minderheidstalen ondersteund door de Europese Unie. Het schrijfproces voor de voorstellingsreeks is bijvoorbeeld met buitenlandse uitwisseling tot stand gekomen en delen van Fanfare zullen in andere landen opduiken. Tryater ontvangt zelf onder meer makers uit Bretagne en Noorwegen.

LUISTER MEER
Op de website www.tryater.nl is over de uiteenlopende onderwerpen meer informatie te vinden. Luister daar vooral ook De Fanfaremonologen en De Fanfarepodcast, voor meer van die ontroerende, leuke verhalen achter de fanfarewereld.

Praktisch
Locatievoorstelling Fanfare door theaterorganisatie Tryater | vrijdag 24 mei (alleen voor inwoners van Oosterlittens); zaterdag 25 mei (try-out); woensdag 29 mei (try-out); donderdag 30 mei (try-out); vrijdag 31 mei (première); zaterdag 1 juni; dinsdag 4 juni; woensdag 5 juni; donderdag 6 juni; vrijdag 7 juni; zaterdag 8 juni; dinsdag 11 juni; woensdag 12 juni; donderdag 13 juni; vrijdag 14 juni; zaterdag 15 juni; dinsdag 18 juni; woensdag 19 juni; donderdag 20 juni; vrijdag 21 juni; zaterdag 22 juni, telkens om 20.00 uur | IJsbaan, Skrinserdyk 10, Oosterlittens | kaarten: klik HIER.

Foto: De cast van Fanfare.

Wil je jouw concert of activiteit ook zo uitvoering belicht zien op het multimediale platform KNMO Klankwijzer? Informeer naar de mogelijkheden via redactie@klankwijzer.nl

Gepubliceerd: 15 MEI 2024 - 11:03
Laatste update: 15 MEI 2024 - 11:06