L’Union Fraternelle proost op jubileum

L’Union Fraternelle proost op jubileum

KNMO Klankwijzer zet jubilerende verenigingen in het zonnetje met een feestelijk portret in de digitale uitgave. Viert jouw vereniging een officieel jubileum (deelbaar door 25), geef dit dan tijdig door via redactie@klankwijzer.nl. Deze service is gratis voor alle bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen. In deze aflevering een portret van de 150-jarige Harmonie L’Union Fraternelle uit Zeelst-Veldhoven.

Horecaondernemers uit Zeelst stonden in 1871 in de rij om de pas opgerichte muziekvereniging in huis te halen. Ze hadden drommels goed in de gaten dat muzikanten en hun achterban naast muziek maken ook van gezelligheid houden. Daar hoort op zijn tijd ook een drankje bij. Het bestuur van L’Union Fraternelle wist de interesse onder de caféhouders slim uit te baten. In plaats van huur te betalen, bedachten ze een systeem van verpachting waarbij kasteleins een geldbedrag konden bieden om repetities en concerten in hun lokaliteit te laten plaatsvinden. De inschrijving voor het eerste jaar werd gewonnen door kastelein Marte Keeris. Hij tikte 3,60 gulden af om een jaar lang het clublokaal van de Zeelster harmonie te mogen zijn.

Boeteregeling
Acht inwoners van Zeelst kwamen op 6 november 1871 bij elkaar om - onder het genot van een lokaal biertje - te praten over de oprichting van een muziekvereniging. Het zat de heren niet lekker dat ze in het naburige Oerle wel over een muziekkorps beschikten en in Zeelst niet. Twee dagen later ondertekenden zeventien leden het eerste reglement. Daarin werd onder meer een boeteregeling opgenomen voor dronkenschap en onbehoorlijk taalgebruik. “Harmonie L'Union Fraternelle heeft zijn basis in Zeelst, een van de dorpen van de huidige gemeente Veldhoven”, legt voorzitter Marc van de Grift uit. “In de 150-jarige geschiedenis van de vereniging is er vanaf de oprichting tot op de dag van vandaag een sterke band tussen de harmonie en de lokale samenleving van Zeelst. Er worden regelmatig evenementen samen georganiseerd en de harmonie en haar leden ondersteunen vaak met muziek de activiteiten in de lokale gemeenschap. Ook op regionaal niveau wordt vaak de samenwerking gezocht, in het bijzonder met andere verenigingen in de gemeente Veldhoven. We maken voor concerten graag gebruik van het podium van Theater De Schalm.”

Kennismakingslessen
Wat begon met zeventien leden is uitgegroeid tot een vereniging met rond de 125 leden, verdeeld over een harmonieorkest, leerlingenorkest, beginnersorkest, samenspelgroepje, slagwerkgroep en jeugdslagwerkgroep. Sinds 1956 komt de harmonie uit in de eerste divisie. Een belangrijk moment in het voortbestaan van de vereniging was in 1960 de toetreding van vrouwen. Om het ledental op peil te houden, organiseert L’Union Fraternelle samen met de basisscholen en muziekschool ART4U kennismakingslessen op school. Na afloop van dat traject wordt de mogelijkheid geboden om bij de vereniging in een groepje muziek te blijven maken. Verder zijn nieuwe inwoners of oud-leden altijd welkom om bij de harmonie een nieuwe of oude hobby op te pakken.

Waarden
Het bestuur heeft in de coronatijd op allerlei mogelijke manieren het contact met de leden in stand proberen te houden. Helaas zijn door de lange periode van muzikale inactiviteit toch enkele leden afgehaakt. Met de activiteiten van het uitgestelde jubileumjaar hoopt het bestuur weer een boost te geven aan het verenigingsgevoel. Van de Grift: “Wij bestaan al 150 jaar omdat we een aantal waarden in de vereniging heel goed in ere houden. Allereerst gaat dit om respect voor de individuele muzikant, waarbij ieder op zijn/haar eigen niveau mee kan doen in de vereniging. Ook zullen we blijven investeren in muzikale kwaliteit, middels opleiding, instrumentarium, directie en programmering. Onze roots in de lokale samenleving zijn voor ons belangrijk. En last-but-not-least vaart de vereniging op de sociale cohesie tussen de leden. Wij zullen altijd blijven investeren in een goede onderlinge band, gezelligheid en een sfeer waarin mensen met veel plezier met elkaar hun hobby kunnen uitoefenen.”

L’UF-bier
De harmonie, Zeelst en bier gaan al vanaf de oprichting hand-in-hand. Achter het café waar in 1871 de eerste gesprekken waren over het oprichten van een Zeelster harmonie is sinds 2017 een Veldhovense bierbrouwerij gevestigd. De gezamenlijke historie was een mooi aanknopingspunt om ter gelegenheid van het jubileum het L’UF-bier op de markt brengen. Ook is er huis-aan-huis een jubileumkrant verspreid. Rond het jubileum hebben al diverse activiteiten plaatsgevonden. Aanstaande zondag is in De Schalm om 14.00 uur het jubileumconcert Wij komme van Zilst. Zondag 3 juli is er een familiedag voor jong en oud bij speeltuin Het Kabouterdorp in Veldhoven. Het jubileumjaar wordt zondag 6 november afgesloten met het concert Feeling good! met Dennis van Aarssen (winnaar van The Voice of Holland 2019) als gastartiest. Informatie: www.lunionfraternelle.nl.

Foto: De 150-jarige Harmonie L’Union Fraternelle uit Zeelst-Veldhoven.

Tekst: Onze redactie
Foto: Aanlevering Fraternelle

Gepubliceerd: 21 JUN 2022 - 16:08