Méér Muziek in de Klas verlegt focus naar breder aanbod

Méér Muziek in de Klas verlegt focus naar breder aanbod

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en stichting Méér Muziek in de Klas verbreden hun samenwerking om de kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs te bevorderen. Met haar expertise, slagkracht en netwerk verbindt de stichting lokale initiatieven door heel Nederland aan het programma School en Omgeving van het ministerie van OCW. De stichting verlegt daarbij de focus van alleen muziek naar een gevarieerd buitenschools creatief aanbod om kinderen uit alle lagen van de samenleving dezelfde kansen te bieden. Het programma ‘Méér kunst en cultuur in School en Omgeving’ werd gisteren afgetrapt door erevoorzitter Koningin Máxima en minister Wiersma in Den Haag.

De stichting, die zich sinds 2015 inzet voor het opzetten van structureel muziekonderwijs in de klas, is er voor alle leerlingen, maar richt zich vanaf komend schooljaar op kinderen en jongeren voor wie de toegang tot kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is. Méér Muziek in de Klas doet dit door zich vanuit haar expertise en netwerk aan te sluiten bij het programma School en Omgeving. Met het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’ intensiveren de stichting en het ministerie van OCW hun samenwerking met als doel juist deze leerlingen een ondersteunende en stimulerende omgeving te bieden, zodat iedereen zijn talenten, vaardigheden en interesses kan ontplooien en ontwikkelen.

Verbreding creatief aanbod
Om dit te realiseren, zal de stichting haar werkzaamheden uitbreiden en verrijken om kinderen en jongeren uit de genoemde doelgroep meer perspectief te bieden, met meer culturele en creatieve disciplines, zoals mode, koken, dans en toneel. Daarbij focust de stichting zich binnen ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’ nu, naast het basisonderwijs, eveneens op het voortgezet onderwijs. Het vernieuwde programma is gericht op lessen en activiteiten in de naschoolse omgeving.

Intensivering
Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs is blij met de intensivering van de samenwerking met stichting Méér Muziek in de Klas: "Als kind leer je net zoveel in de klas als erbuiten. Het gezin waar je in geboren wordt, mag niet bepalen hoe je leven er uit gaat zien. Daarom is er het programma School & Omgeving om te zorgen dat kinderen en jongeren meer in aanraking komen met activiteiten die ze van huis uit misschien niet altijd meekrijgen. Om te ontdekken waar je goed in bent, wat je leuk vindt, en vaardigheden te leren, zoals samenwerken en omgaan met tegenslagen.”

Toegang
Jantien Westerveld, directeur Méér Muziek in de Klas: "Door verschillende creatieve vormen aan te bieden in de directe omgeving van de school, kunnen kinderen en jongeren voor wie de toegang tot kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is ontdekken wat er allemaal mogelijk is en wat bij hen past. Door zelf te zien en te doen, verkennen zij hun interesses en vaardigheden. Zo vinden ze uiteindelijk hun eigen unieke pad. Het is geweldig om te zien hoe dit hun zelfvertrouwen vergroot en stimuleert om hun creativiteit te uiten."

Over School en Omgeving
De subsidieregeling School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als doel meer leerlingen een breed buitenschools aanbod te bieden, zoals sport, cultuur, natuur en techniek. Dit moet aansluiten bij de lokale behoefte en persoonlijke omgeving, zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien, ongeacht hun thuissituatie of achtergrond. Door een stimulerende omgeving te bieden, kunnen zij hun vaardigheden ontwikkelen, wat bijdraagt aan meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Over de stichting
De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Na ruim zeven jaar verschuift de stichting met het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’ haar focus naar het toegankelijk maken van een breed buitenschools cultuuraanbod voor juist die kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Met als doel de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. Dit doet de stichting samen met vele regionale en landelijke partners, op basis van een publiek-private samenwerking wat de basis vormt van de financiering voor de komende jaren. De stichting zal daarbij de behaalde successen voor structureel muziekonderwijs blijven borgen en bewaken.

Gepubliceerd: 24 MEI 2023 - 10:55