Metafoor van Alex Schillings gaat de wereld over

Metafoor van Alex Schillings gaat de wereld over

Na de presentatie van de Nederlandse versie van het boek Metafoor, methodische handleiding voor de HaFaBra-dirigent tijdens het WMC in 2013 en het realiseren van de Duitse vertaling in 2015, is bij De Haske/Hal Leonard nu ook de Amerikaans/Engelse versie met als titel How To Conduct verkrijgbaar. Een jarenlange wens van auteur Alex Schillings gaat hiermee in vervulling.

De roep en wens om een Engelstalige versie van dit omvangrijke boek te realiseren is tot stand gekomen in samenwerking met Marly Sengers uit Boxtel die op zeer professionele wijze voor de Engelse vertaling zorgde en Deborah Zippe/USA voor de Amerikaanse toepassing van het Engels. De medewerkers Arjan Dunning en Maarten Diederen tekenden voor de prachtige lay-out, dvd en alle foto- en beeldmateriaal.

Baat
“Ik heb het voorrecht te mogen en kunnen werken in diverse landen in Europa. Daarbij werd de roep om een Engelse vertaling van Metafoor de laatste jaren steeds luider”, verklaart Schillings de aanleiding om een internationale versie van het boek uit te brengen. “De vele Engelssprekende studenten aan de conservatoria, zoals het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en dirigenten tijdens workshops in landen als Spanje, Portugal, Griekenland, Frankrijk en Italië zullen baat hebben bij deze Engelse versie.”

Uitbreiding
How To Conduct is niet zomaar een een-op-een vertaling van het in 2013 verschenen boek Metafoor. De voorbije acht jaren hebben gezorgd voor een uitbreiding van lesmomenten, lesbrieven, onderwijstechnieken, nieuwe repertoirelijsten en het anticiperen op de internationale ontwikkeling van vak dirigenteneducatie. Al deze nieuwe hoofdstukken hebben een plaats gekregen in deze nieuwe uitgebreide versie. Ook zijn bepaalde hoofdstukken vervangen en/of weggelaten.

Repertoire
De nieuwe studiejaarlijsten en repertoirelijsten hebben een zeer sterk internationaal karakter. Van oost tot west en van noord tot zuid. Repertoire uit vele landen komt aan bod. Deze lijsten zijn een weerspiegeling van het aanbod, maar werden gekozen op basis van kwaliteit, cursorische kwaliteit, vorm en inhoud. Onderwerpen als receptieve training, contemporaine blaasmuziek, programmering en globalisering van de blaasmuziek worden uitvoerig besproken en zouden kunnen aanzetten tot nadenken. De dirigenteneducatie is bovenal een boeiend vak en vraagt/eist elke dag tot bijschaven van het aanbod van het lesmateriaal. Daar speelt How To Conduct op in.

Bestellen: klik HIER.

Gepubliceerd: 11 JAN 2022 - 13:24