Minister: individuele muziekles is toegestaan!

Minister: individuele muziekles is toegestaan!

Eindelijk duidelijkheid of individuele muziekles is toegestaan. Op vragen van leden van de Tweede Kamer heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand).

Na de laatste aanpassingen van de maatregelen vanuit de rijksoverheid op 21 april 2020 bleek er onduidelijkheid te zijn over de vraag in welke vorm muziekonderwijs wel of niet mogelijk zou zijn. Cultuurconnectie en de KNMO hebben naar aanleiding van deze onduidelijkheid het ministerie van OCW om duidelijkheid gevraagd. Vanmiddag gaf de minister uitsluitsel: individueel muziekles mag met in achtneming van de geldende maatregelen van het RIVM.

Groepslessen zijn nog niet toegestaan. Die vallen onder het verbod op samenkomsten dat tot en met 19 mei 2020 onverminderd van kracht blijft. Dit verbod blijft dus van toepassing op de groepsactiviteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke. Een verdere versoepeling per 20 mei 2020 is eventueel mogelijk op basis van een advies van het OMT en een besluit van het kabinet en indien er een protocol aanwezig is. Aan dit protocol wordt op dit moment gewerkt door diverse partners.

KNMO en Cultuurconnectie adviseren om daar waar individuele muzieklessen weer worden opgestart nadrukkelijk rekening te houden met de door de RIVM gestelde regels om verspreiding van het virus te voorkomen.

Heeft u aanvullende vragen, behoefte aan advies of tips? U kunt het KNMO-kantoor bereiken via corona@knmo.nl

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 28 APR 2020 - 21:57
Laatste update: 28 APR 2020 - 22:00