Muziekregenboog: de kleurrijkste methode voor muziekonderwijs aan kinderen

Muzikanten, waar ook ter wereld, begrijpen elkaar, want muziek is een wereldtaal. Daarom is het goed de taal van muziek aan jongeren te leren en deze toe te passen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De nieuwe methode 'Muziekregenboog' is volledig gericht op kinderen. 

(Advertorial)

Om kinderen iets over de taal van muziek te leren is een speelse en didactisch verantwoorde lesmethode nodig. Daardoor blijft een leerling geboeid en kijkt dan telkens met spanning weer uit naar een volgende les, vooral als het leren lezen van het notenschrift spelenderwijs en kindvriendelijk wordt aangeleerd.

Met de nieuwe methode ‘Muziekregenboog’ worden de lessen voor de leerlingen aangeboden op werkbladen vanuit werkboekjes, die bijdragen aan algemene muziekleer in theorie en praktijk. Het bijbehorende digitale lesprogramma heeft aandacht voor muziekonderwijs in de vorm van beeld, geluid, tekst, illustraties en opdrachten.

Naast algemeen vormend muziekonderwijs biedt het programma ook eenvoudige keyboardlessen en/of blokfluitlessen. De daarbij behorende speelliedjes zijn eenvoudig en speels van opzet en kunnen zowel thuis als in de les worden geoefend met behulp van een iPad of tablet.

De nieuwe methode ‘Muziekregenboog’ is geschikt voor basisschoolleerlingen die onderwijs volgen in groep 1 t/m 6. Hiermee kan voor bijna elke groep binnen het primair onderwijs een lespakket worden aangeboden.

Na het volgen van de lessen zijn de leerlingen met hun muzikale kennis en vaardigheden goed voorbereid om zich als jeugdlid bij een fanfare, een harmonieorkest of een muziekvereniging op te geven binnen het werkveld van KNMO.

Bij de methode ‘Muziekregenboog’ is de focus gericht op methodisch muziekonderwijs. Een ieder die affiniteit heeft met kinderen en die muziekonderwijs voor kinderen een warm hart toedraagt kan de lessen aanbieden.

• Inspirerend voor jong en oud
• Interactief muziekonderwijs
• Vereist geen speciale basiskennis voor onderwijsgevenden
• Voor muziekverenigingen als buitenschoolse of interne opvang te organiseren
• Selfcoaching on the job
• Persoonlijke introductie en ondersteuning bij aanvang

Voor aanvullende informatie of het aanvragen van een proefabonnement ga naar: www.muziekregenboog.nl 

Gepubliceerd: 24 FEB 2023 - 19:23
Laatste update: 25 FEB 2023 - 13:02