Nederlands Politieorkest in actie voor Surinaamse collega’s

Nederlands Politieorkest in actie voor Surinaamse collega’s

Op dinsdagavond 21 maart geeft het Nederlands Politieorkest in theater De Kom te Nieuwegein een benefietconcert voor de Politiekapel in Suriname. De collega’s van de politiekapel in Suriname hebben via eenheidchef Midden-Nederland Martin Sitalsing, tevens voorzitter van het Nederlands Politieorkest, de noodklok geluid vanwege de slechte staat van hun instrumentarium. Veel instrumenten zijn oud en versleten. Geld om nieuwe aan te schaffen is er niet.

Met dit concert willen zij geld inzamelen voor nieuwe instrumenten voor de Surinaamse Politiekapel. Een kaartje kost slechts €14,50 (inclusief een pauzedrankje). De opbrengst van de kaartverkoop komt volledig ten goede van dit project. De show wordt gepresenteerd door Jeffrey Spalburg. Daarnaast zullen onder andere Jeangu Macrooy en Ronald Snijders hun medewerking verlenen aan deze avond. Het belooft een bijzondere avond te worden!

Muziek verbindt
De Surinaamse Politiekapel en de muziek die zij maakt, is een belangrijk middel, waarmee de politie van Suriname ook naast het 'gewone politiewerk' de verbinding met de burgers legt. Met hun optredens bereiken zij een groot deel van de bevolking. Daarmee zijn zij een politie voor iedereen. Maar zij doen meer dan samen musiceren en optreden. Zij willen ook muziekonderwijs gaan geven aan kinderen, die zo de kans krijgen, om hun muzikale talenten te ontdekken en plezier te beleven aan (samen) muziek maken. Enorm waardevol werk, dat wij als Nederlands Politieorkest graag ondersteunen met dit benefietconcert. Ons doel is zowel goed bruikbare instrumenten als geld inzamelen om de Surinaamse collega's op weg te helpen om hun missie voort te zetten: concerten geven die verbinden en muziekonderwijs voor kinderen organiseren.

Hoe kunt u helpen?
U kunt op verschillende manieren bijdragen. Heeft u nog goede instrumenten die u wilt doneren aan dit goede doel? Deze kunt u doneren op tijdens deze avond. U kunt er ook voor kiezen om een geldbedrag te doneren. U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL73 INGB 0398 6749 14 ter name van Stichting Nederlands Politieorkest o.v.v. ' Instrumentarium Politiekapel Suriname'. Alle donaties, materieel en financieel, gaan rechtstreeks naar de Surinaamse Politiekapel. Collega's van het Nederlands Politieorkest coördineren de inzameling en zorgen ervoor dat de instrumenten op de juiste wijze worden getransporteerd naar Suriname, zodat zij deze voor de muzieklessen gebruikt kunnen worden.

Kunt u op 21 maart niet aanwezig zijn bij het concert, maar wilt u wel een instrument doneren? Of heeft u vragen over de benefietactie? Neem dan contact op met Henk Habing (06-11345581) of Piet Linnebank (06-51530884) of via bureau@politieorkest.nl.  Zij zullen met u kijken op welke manier zij uw donatie in ontvangst kunnen nemen.

Kaarten voor het benefietconcert op 21 maart in theater De Kom zijn verkrijgbaar via: Benefietconcert t.b.v. Politiekapel Suriname | DE KOM 

Gepubliceerd: 18 MAA 2023 - 13:53